uterom_bergeneholm_terrasse_basseng
Foto: Bergene Holm AS

Godt år for Bergene Holm AS

Bergene Holm AS markerte 70 år i 2016 og oppnådde samtidig et av selskapets beste årsresultater.

Pressemelding fra Bergene Holm AS:

Bergene Holm AS markerte 70 år i 2016 og oppnådde samtidig et av selskapets beste årsresultater med et driftsresultat på 80MNOK etter en omsetning på 1353 MNOK. For første gang foredlet selskapet mer enn 1 million kubikkmeter tømmer.

Det er en sprek 70-åring som i jubileumsåret satte både produksjons- og salgsrekord i alle segmenter. Selskapet har 433 ansatte fordelt på hovedkontor og åtte fabrikker. Hovedvirksomheten er foredling av tømmer til trelast og biprodukter i alle variasjoner.

2016 resulterte i et av de bedre resultatene i selskapets 70-årige historie. Sagtømmer-forbruket på 1.022.000 m3 og salg av 557.300 m3 skurlast og foredlede produkter er større enn noen gang tidligere. Selskapets driftsinntekter på 1353 MNOK er 8,5% høyere enn i 2015. Driftsresultatet ble 80,0 MNOK (37,2 MNOK) etter avskrivninger på 41,9 MNOK (47,8 MNOK). Resultat før skatt ble 58,3 MNOK (-18,6 MNOK).

Den positive utviklingen skyldes bedre drift ved fabrikkene, et bedre byggevaremarked samt større harmoni mellom råstoffkostnad og ferdigvarepris. Det var god etterspørsel etter trelast både på innlands- og eksportmarkedet.

Selskapet har også i 2016 hatt fokus på kompetansebygging hos ansatte, kontinuerlig forbedring i produksjonsprosesser og økt merkevareoppmerksomhet hos sluttbruker. Selskapet lyktes godt i å tiltrekke seg nye, gode medarbeidere og merkevaren ble ytterligere forsterket gjennom økt satsning på digitale plattformer.

Etter nedleggelse av store deler av norsk treforedlingsindustri har det blitt nødvendig å finne nye avtakere for deler av selskapets biprodukter. Økte transportavstander har redusert biproduktinntektene kraftig. Det er behov for kunder på kort avstand, både for skogbruk og treindustri.

Derfor har selskapet engasjert seg i produksjon av 2. generasjons biodrivstoff gjennom det heleide datterselskapet Biozin AS. Biozin AS ønsker å tilrettelegge for etablering av produksjonsanlegg for halvfabrikata biodrivstoff flere steder i Sør-Norge. Produktet biozin planlegges solgt til oljeselskaper som en fornybar og bærekraftig råolje.

Selskapet etablerte i 2016 datterselskapet Bergene Holm Eiendom AS for blant annet utvikling og salg av driftsuavhengige eiendommer skilt ut fra morselskapet.