moelven.jpg
Foto: Moelven Byggmodul

Ny klynge for industrielt trebyggeri

Den nye klyngen Norwegian Wood Cluster har base på Innlandet og består av aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg.

- Vi skal gjennom et tettere samarbeid jobbe for å utvikle en internasjonalt ledende klynge for industrielt og bærekraftig trebyggeri. Innlandet skal bli best i verden på industriell bygging med tre, sier styringsgruppeleder  Kristin Vitsø Bjørnstad, direktør for kommunikasjon og HR i Moelven. En samarbeidsavtale forplikter partene økonomisk og det skal ansettes en klyngeleder som skal stå for den daglige driften av klyngen.

Aktørene i klyngen er Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU Gjøvik. Bedriftenes ledere vil være representert i styringsgruppen for klyngen.

Gode forutsetninger
Bjørnstad sier at Innlandet har de beste forutsetninger for å ta en ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt.

- Vi har råstoffet, vi har industrien og vi har nærheten til markedet. Vi har også NTNU på Gjøvik som har som ambisjon å bli den ledende utdanningsinstitusjonen innen industrielt trebyggeri. Alt dette er et veldig bra utgangspunkt for vår satsning, sier hun.

Sentrale satsingsområder
Aktørene har pekt ut noen sentrale satsningsområder for samarbeidet.

- Det ene er å øke graden av industrialisering i hele verdikjeden, det andre er å øke innovasjonsevnen og det tredje er økt kompetanse. Vi vil også ha fokus på å bygge omdømmet til en næring som er tradisjonell – men som er i en voldsom utvikling. Vi er på full fart inn i “Industri 4.0” – og hele vår industri er avhengig av å henge med i denne utviklingen for å sikre konkurranseevnen. Vi tror vi kommer fortere til målet ved å samarbeide, sier Bjørnstad.

Åpner for flere klyngedeltakere
Bjørnstad sier at klyngedeltakerne nå har fokus på å komme i gang med konkrete samarbeidsprosjekter. Etter hvert vil man åpne for andre bedrifter som ønsker å bli med.

- Dette skal ikke være en eksklusiv klynge for de største aktørene. Innlandet har en rekke små og mellomstore bedrifter i verdikjeden skog-industri-bygg som vil kunne ha nytte av å samarbeide tettere med andre. Forutsetningen er at man er dedikert og bidrar. Da vil alle få noe igjen for et tettere samarbeid, sier hun.