Fra venstre: Heidi Finstad, Roar Voll og Sigbjørn Johnsen

Royal Alvdal Hall åpnet

Alvdal Skurlag har åpnet nytt fullautomatisk impregneringsanlegg. Med en investeringramme på 60 millioner kroner er Royal Alvdal Hall den største investeringen bedriften har gjort. 

I dag ble Alvdal Skurlags nye stolthet offesielt åpnet. 

- Vi har lagt stor vekt på miljøhensyn, produktkvalitet og arbeidsmiljø, sier daglig leder Roar Voll.

Det nye fullautomatiske impregneringsanlegget, med en kapasitet på 5000m2 terrassebord i døgnet, er blant de mest miljøvennlige i Norge og kjører 24/7.

- Dette er en offensiv satsing fra Alvdal Skurlag,  og viser at norsk treindustri virkelig har fokus fremover på blant annet industrialisering og automatiserte løsninger, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

alt

Ferdigvarene som kommer ut fra anlegget skal være ferdig fiksert, slik at utemiljøene får minimal forurensning. Eksteriørprodukter i tre er hovedproduktet. Ulike metoder for å beskytte tre mot råte er derfor en viktig del av produksjonsprosessene. Dette innebærer bruk av farlige stoffer, som igjen stiller krav til utformingen av anlegget.

- Royalimpregneringsanlegget kjører også 24/7, og er det mest avanserte i verden. Ved at alt skjer innendørs, har vi kontroll på temperatur, tørketider og tørrhet i materialene, noe som gir et godt oljebehandlet sluttprodukt, sier Voll. 

Kapasiteten er på 5000m2 utvendig kledning per døgn.

Bygget er ført opp med veggelementer av heltre fra egen fabrikk i Vingelen. Bygget er på 4100m2 gulvareal, og treets fuktopptagende evner gir ett behagelig innemiljø kombinert med ett miljøvennlig bygg.

Du kan lese mer om det nye anlegget her