Talgø MøreTre
Foto: Talgø Invest

Verdiskaperpris til Talgø MøreTre

Talgø MøreTre mottok verdiskaperpris for næringsliv på konferanse i Kristiansund. Bedriften får prisen for sitt innovative arbeid og sterke vekst.

Talgø MøreTre ble tildelt Verdiskaperprisen for næringsliv og kr 100.000. Det er SpareBank 1 Nordvest og Tidens Krav som står bak denne prisen.

I omtalen av prisvinneren ble det spesielt lagt vekt på den lokale verdiskapningen i Talgø Møretre: «Med basis i lokale ressurser er det skapt et livskraftig selskap av stor betydning for ikke bare kommunen selskapet er etablert i, men for hele regionen. Selskapet har de siste årene hatt en nesten eventyrlig utvikling, og ikke noe tyder på at det stopper her. I løpet av de tre siste årene er omsetningen økt med over 80 prosent og doblet driftsresultatet. Årets verdiskaper er en stor og viktig arbeidsplass. Årets verdiskaper har tatt en lederrolle innen lokale nettverk for sin bransje og er en aktiv pådriver for digitalisering av blant annet markedsføring.  Årets verdiskaper har over havparten av verdensmarkedet for sitt hovedprodukt», er juryens hyllest til bedriften fra Todalen i Surnadal kommune.

Les mer på Todalen.no

alt

Fra venstre Catrine Bruvoll, Elmer Talgø og Hallvard Brusethaug tok i mot prisen på vegne av Talgø MøreTre