FDV- dokumentasjon for trelast

Treindustrien har i samarbeid med Treteknisk utarbeidet FDV-dokumentasjon for trelast

Det er utarbeidet maler for følgende produktgrupper i gran og furu: K-virke, K-virke-impregnert, impregnert trelast, kledning, ikke-bærende trelast generell, innvendig panel og listverk. Medlemmer i Treindustrien kan få tilsendt dokumentene i word-format for videre bearbeiding.