HMS-dokumentasjon for trelast

Treindustrien har i samarbeid med Treteknisk utarbeidet HMS-faktadokumentasjon for trelast

HMF-(HMS-faktablad)

HMF er en forkortelse for helse-, miljø- og sikkerhets faktablad. Databladet dokumenterer elementer innen helse, miljø og sikkerhet på produkter som ikke omfattes av bestemmelsene for sikkerhetsdatablad, altså teknisk/kjemiske produkter. Det skal henvises til EPD dersom dette finnes for produktet.

HMF må ikke forveksles med sikkerhetsdatablad som inneholder informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av kjemiske stoffer. Sikkerhetsdatablad som skal vises i NOBB må legges inn i databasen til ECOonline, for eksempel ECOonline AnyLink som er gratistjeneste. Her tilføres NOBBnummer i eget felt også blir databladene automatisk vist i NOBB.

Det er utarbeidet HMF-maler for trelast (Konstruksjonsvirke, Konstruksjonsvirke impregnert, Skurlast, Panel og listverk, Kledning og Impregnert trelast)

Medlemmer i Treindustrien kan få tilsendt dokumentene i word-format for videre bearbeiding.