BREEAM

BREEAM - Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method

For at bygg skal bli godkjent iht. klassifiseringskriteriene, stilles strenge krav til dokumentasjon av miljøaspektene. BREEAM er en internasjonal, frivillig og markedsdrevet miljøklassifisering av bygg. I Norge er det utviklet en norsk tilpasning av det internasjonale systemet - BREEAM-NOR. Tre og treprodukter har flere fortrinn i tilknytning til BREEAM-klassifiserte byggeprosjekter.

Det beror på at nødvendig informasjon og dokumentasjon om treproduktenes miljøegenskaper er på plass og brukes aktivt. Les mer om materialkravene og bruk av BREEAM-NOR i vedlagte fil.

 

A20- listen

A20-listen er en oversikt over de mest helse-og miljøfarlige stoffene ut over forbudte stoffer. Listen er basert på Klifs utvalg av ”verstingstoffer”. For å kunne levere produkter til BREEAM NOR-prosjekter er det et minimumskrav å ta hensyn til A20-listen. Det må da foreligge dokumentasjon på at produkter innen utvalgte produktgrupper ikke har innhold av stoffene fra A20-listen. For heltreprodukter er A20 -listen i utgangspunktet irrelevant, men det kan anbefales å utarbeide en egendeklarasjon for alle heltreproduktene.

A20 - teknisk sjekkliste: http://productxchange.com/wp-content/uploads/2015/10/Teknisk-sjekkliste-A20-Milj%C3%B8giftslisten.pdf