ECOproduct

Database og metode for at næringen skal kunne velge miljøriktige materialer

alt
ECOproduct er en database og en metode laget for at næringen skal kunne velge miljøriktige materialer og produkter i et byggeprosjekt. Byggtjeneste er en av flere samarbeidspartnere som står bak utregningen av denne metoden.

Metoden er basert på informasjon fra miljødeklarasjoner i henhold til ISO 14025 (Environmental Product Declaration, forkortet EPD). Dette er for øvrig et krav for å publisere miljødata i databasen. Metoden er utviklet gjennom et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, NAL | ECOBOX og Byggtjeneste, med støtte fra Statsbygg, NCC, Byggemiljø, Husbanken, Forsvarsbygg og Direktoratet for byggkvalitet.

Treindustriens fire EPD-er er vurdert og har fått gode karakterer.