NS-merke

NS-merking viser at produktet er i samsvar med gjeldende norsk standard

alt

Disse standardene er harmonisert med tilsvarende europeiske normer når dette finnes.

For trelast er det to produkter der produsenten har mulighet til å NS-merke, og da må en være medlem av en frivillig kontrollordning:

  • styrkesortert konstruksjonsvirke - medlem av Norsk Trelastkontroll
  • trykkimpregnert trelast - medlem av Norsk Impregneringskontroll

Begge ordningene innebærer at produsenten frivillig underlegger seg et høyere krav til kvalitetsdokumentasjon enn det myndighetene krever. Det er NEMKO som gir lisens til NS-merking av produkter.