Utvalg og prosjektgrupper

Treindustriens valgkomité

 • Gjermund Strand, leder, InnTre AS

 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS

 • Sverre Kværner, Stangeskovene AS

 • Sturla Westrum, Moelven Mjøsbruket AS

Treindustriens ledergruppe

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien

 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

 • Aasmund Bunkholt, TreFokus AS og TreSenteret 

 • Hilde Tellesbø, Treteknisk

 • Pasi Aalto, NTNU Wood

NOBB-faggruppe for trelast

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien

 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS

 • Christoffer Studsrød, Bergene Holm AS

 • Magnar Nystein, Bergene Holm AS

 • Halvard Nørbech, Moelven Wood AS

 • Steinar Hovland, Moelven Wood AS

 • Per Skreden, Moelven Wood AS

 • Bjørn Olav Valsø, Kjeldstad AS avd. Levanger

 • Bjørnar Brøske, Møre Tre AS

 • Åsmund Prestkvern, Gran Tre KS

NOBB Kvalitetsforum

 • Christoffer Studsrød, Bergene Holm AS

Standardiseringsutvalget for elektronisk samhandling (SU)

 • Steinar Hovland, Moelven Wood AS

Byggtjenestes Utviklingsforum (BU)

 • Halvard Nørbech, Moelven Wood AS

Treindustriens digitale arbeidsgruppe

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien

 • Tone Bente Bergene Holm, Bergene Holm AS

 • Helge Hollerud, Eidskog-Stangeskovene AS

 • Haavard Trøen, Moelven Wood AS

Treindustriens forum for industrielt byggeri

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien

 • Sverre Kværner, Stangeskovene AS

 • Håvard Omholt, Bergene Holm AS avd. Haslestad

 • Rolf Solberg, Kjeldstad Trelast AS

 • Rune Johnsen, Kjeldstad Holding AS

 • Rune Abrahamsen, Moelven Limtre AS

 • Kato Sveen, Moelven Limtre AS

 • Jørn Nørstelien, Gausdal Bruvoll SA

 • Oskar Aarnes, Gausdal Bruvoll SA

 • Svein Løvik, Talgø MøreTre AS

 • Lars Brede Aandstad, Moelven Byggmodul AS

 • Alvdal Skulag AS

 • Aasmund Bunkholt, TreFokus AS

 • Hilde Tellesbø, Treteknisk

 • Per Otto Flæte, Treteknisk

 • Vegard Ruttenborg, Treteknisk

Treindustriens utvalg for trebeskyttelse (TUT)

 • Atle Nilsen, leder, Moelven Soknabruket AS

 • Kjetil Brødsjø, Bergene Holm AS

 • Lars Gulbrandsen, repr. i NIK, Bergene Holm AS,

 • Odd Paulsen, Moelven Wood Prosjekt AS

 • Halvard Nørbech, Moelven Wood AS

 • Morten Tunby, Moelven Are AS

 • Roar Voll, Alvdal Skurlag A/L

 • Morten Damm, repr. i NIK, Treteknisk

 • Aasmund Bunkholt, TreFokus AS

 • Per Otto Flæte, Treteknisk

 • Tina Sletbak-Akerø, sekretær, Treindustrien

Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR)

 • Atle Nilsen, styreleder, Moelven Soknabruket AS

 • David Bergene Holm, suppleant, Bergene Holm AS

NTRs teknikergruppe

 • Per Otto Flæte, Treteknisk

Treindustriens Brannfaglige utvalg

 • Odd Paulsen, leder, Moelven Wood Prosjekt AS

 • Turid Sigvartsen, sekretær, Treteknisk

 • Sven Egil Holmsen, Moelven Multi3 AS

 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS

 • Arve Valsø, Teknos Norge AS

 • Even Andersen, Sweco Norge AS

 • Geir Jensen, Cowi AS

 • Per Gunnar Nordløkken, Støren Treindustri AS

 • Oskar Aarnes, Gausdal Bruvoll AS

NoBios styre

 • Per Morten Wangen, styremedlem, Eidskog-Stangeskovene AS

Norsk Virkesmålings styre

 • Terje Brende, nestleder, Bergene Holm AS

 • Morten Kristiansen, styremedlem, Moelven Industrier ASA

Norsk Virkesmålings representantskap

 • Monica Hagenborg Bakken, Begna Bruk AS

 • Martin Hojem, InnTre AS

Skog-Data AS' styre

 • Lars Storslett, styremedlem, Moelven Virke AS

PEFC Norges styre

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien

NRA Controlled Wood/FSC

 • Heidi Finstad, Treindustrien

 • Kjell Messenlien, Bergene Holm AS

 • Lars Storslett, Moelven Virke AS

Samferdsel

 • Heidi Finstad, Treindustrien

 • Per Børke, Moelven Wood AS

 • Kjell Messenlien, Bergene Holm AS

 • Terje Brende, Bergene Holm AS

 • Lars Storslett, Moelven Virke AS

SNK 267

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien

 • Jan Bramming, Treteknisk

 • Per Otto Flæte, Treteknisk

 • Knut Amund Skatvedt, Treteknisk

 • Sjur Fløtaker, Moelven Wood AS

 • Frode Edvardsen, Kjeldstad Trelast AS

 • David Bergene Holm, Bergene Holm AS

 • Rune Haugen, Boen Bruk AS

Verdikjeden Skog og Tre

 • Heidi Finstad, Treindustrien

BNLs styre og representantskap

 • Bjarne Hønningstad, Moelven Industrier ASA

BNLs forhandlingsutvalg

 • Erland Løkken, Bergene Holm AS

BNLs digitale veikart

 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

CEI-Bois og EOS

 • Heidi Finstad, Treindustrien

 • Tina Sletbak-Akerø, vara, Treindustrien

EWI

 • Lars Thorsrud, Moelven Industrier ASA

 • Heidi Finstad, fra administrasjonen, Treindustrien

WEI

 • Atle Nilsen, Moelven Soknabruket AS