-Revidert statsbudsjett må stimulere til aktivitet i byggenæringen

Pressemelding fra Treindustrien 7. april 2020

Krisepakkene til nå har gitt nødvendig livreddende førstehjelp til kriserammede bedrifter. Neste steg må være tiltak som gir aktivitet og sysselsetting, mener Treindustrien.

- Det er vår forventning at det er fullt trykk på tiltak for å holde hjulene i gang når revidert statsbudsjett legges fram i mai, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

- Fram til nå har det handlet om akutt håndtering av smittevern, personalkostnader og kompensasjon til bedrifter som har tapt store deler av inntekten. Nå må det på plass tiltak som stimulerer markedet og holder sysselsettingen oppe. Her spiller byggenæringen en nøkkelrolle, sier Finstad.

Treindustrien er bransjeforening for produsenter av byggematerialer i tre. Hovedmarkedet til bedriftene er byggenæringen, mens biprodukter som flis og bark går til annen industri og energiformål.

- Norsk treindustri er en del av byggenæringen, og har samtidig betydning for å holde hjulene i gang i flere andre sektorer, sier Finstad.

Treindustrien mener det haster med ekstra bevilgninger til kommunene så de kan fortsette investeringene som ligger i deres planer og slik at vedlikehold kan forseres. Treindustrien etterlyser i tillegg tiltak som reduserer den finansielle risikoen for industrien.

- På samme måte som man har regulert banker, forbrukslån og boliglånsmarkedet må også finansiell risiko i byggenæringen reguleres. Med betalingstider på opp til 3-4 måneder blir den finansielle risikoen altfor stor for leverandørene. Dette kan få dramatiske konsekvenser i flere verdikjeder. Et viktig tiltak er å innføre maks. 30 dagers kredittid. Dette må skje raskt, sier Finstad.