Elementprodusenter til Treindustrien

Pressemelding fra Treindustrien 26.01.2020

Medlemsvekst for Treindustrien

Treindustrien har det siste året styrket seg og fått med flere aktører innen industrielt byggeri. - Flere elementprodusenter på laget gir store utviklingsmuligheter, sier adm. dir Heidi Finstad.

Treindustrien har fått en rekke nye medlemmer som produserer prefabrikerte løsninger i tre. Ringsaker Vegg og Takelementer, Støren Treindustri, 1-2-Tre Elementproduksjon og Lindal Treindustri kom alle med i Treindustrien i 2019. Nylig tilsluttet også Sætheren Element seg foreningen. Bedriftene produserer utvendige og innvendige vegg-, gulv- og takelementer, pre-cut og takstoler.

Vi er veldig glade for å ha fått disse med på laget. Dette er spennende bedrifter med vekstambisjoner. Markedet etterspør trebaserte løsninger i økende grad og samfunnet er i ferd med å gå over til en mer sirkulær økonomi. Det at vi nå har medlemmer i flere ledd i verdikjeden gjør oss som bransje bedre rustet til å møte denne utviklingen og markedets behov, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien..

Treindustrien har lenge jobbet med digitalisering, industrialisering og sirkulærøkonomi, blant annet gjennom Treindustriens forum for industrielt byggeri.

Digitalisering og industrialisering er klare premisser for videre utvikling og her er bransjen fremoverlent. Byggenæringen er fragmentert, og det gir utviklingskraft når aktører med felles interesser samler seg om utforming av industrielle vilkår i Norge, sier Finstad.

Også Aven Holmestrand som produserer treemballasje har gått inn i Treindustrien nylig.

Norsk konkurransekraft avhenger av gode industrielle rammevilkår. Det er viktig at rammebetingelser innen kompetanse, FoU, regelverk, logistikk og distribusjon, samferdsel, miljø, standardisering og digitalisering ses i en sammenheng.

Utviklingen går i retning av mer prefabrikasjon og nye forretningsmodeller. Med medlemmer innenfor hele den industrielle verdikjeden fra sagbruk og høvleri til anlegg for overflatebehandling, impregnering, limtre- og elementproduksjon, emballasjeprodusenter og bioenergi gir det gode muligheter fremover, sier Finstad.