Spennende og banebrytende konsept for ny Mjøsbru

Pressemelding fra Treindustrien 04.06.2020

-Spennende og banebrytende konsept for ny Mjøsbru

Konseptet for ny Mjøsbru med utstrakt bruk av tre i kombinasjon med andre materialer gir store utviklingsmuligheter, mener Treindustrien.

Nye Veier har nå presentert konseptet for ny Mjøsbru med utstrakt bruk av tre. Nye Veier trekker fram at brukonseptet har redusert vekt sammenlignet med betong, og har levert det laveste CO2-budsjettet av de fire tilbyderne som har deltatt i konkurransen. Konseptet er også godt tilpasset landskapet.

- Det er svært bra at løsninger med lavest klimagassutslipp vektlegges. Det er stilt materialnøytrale krav til klimagassutslipp, og et konsept med utstrakt bruk av tre vinner frem. Det sier noe om potensialet for bruk av tre i hele byggenæringen, sier Finstad.

Det er belgiske JV BESIX og italienske Rizzani som står bak forslaget Nye Veier går videre med. Med seg har entreprenørgrupperingen norske AF Gruppen som underentreprenør, mens Multiconsult er rådgiver. Selberg Arkitekter AS er ansvarlig bruarkitekt på Mjøsbrua.

- At norske entreprenører, rådgivere og arkitekter vinner fram med sin kompetanse og skal bruke tre som materiale legger til rette for store muligheter for trebasert industri og norsk byggenæring, sier Finstad

- Nye Veier vet i dag ikke hvem som skal levere trekonstruksjonen, men broen skal bygges i hjerte av en region for treindustri og med stor tilgang av råvarer. Det legger til rette for kortreiste, industrialiserte løsninger i tre.

- Prosjektet er banebrytende på flere måter, både i når det gjelder løsninger for reduksjon av klimagassutslipp, samarbeid mellom ulike aktører, og ikke minst kombinasjoner av materialer. Prosjektet viser på en god måte hvordan bestiller-rollen kan benyttes til næringsutvikling og innovasjon, sier Finstad.

- Dette er spennende for hele byggenæringen!