Tiltakene fjerner ikke usikkerheten i markedet

Pressemelding fra Treindustrien 29. mai 2020

Treindustrien om nye koronatiltak:

Tiltakene monner ikke nok til å fjerne usikkerheten i markedet

- Det er bra med vedlikeholdsmidler til kommunene, men det blir alt for smått for å håndtere utfordringene næringen står overfor, mener Treindustrien

Regjeringen foreslo i dag bevilgninger på 2,5 mrd kroner til kommunene til vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter, samt 253,8 millioner kroner til vedlikehold av statens eiendommer.

Det er positivt at regjeringen kommer med bevilgninger til vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter som kan komme raskt i gang, men omfanget er alt for lite og tiltakene treffer ikke bredt nok til å håndtere utfordringene næringen står overfor, sier Heidi Finstad, adm. dir i Treindustrien.

Treindustrien mener pakken ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å håndtere usikkerheten i markedet, blant annet knyttet til kommunens rammer.

Det kommer heller ikke tiltak som treffer privatmarkedet. Her har byggenæringen spilt inn tiltak som kan bidra til grønn omstilling, men regjeringens pakke for grønn omstilling på 3,6 mrd kroner treffer ikke byggenæringen. 2 mrd kroner skal gå til Enova, men midlene er i hovedsak tiltenkt teknologiutvikling, og leverandørindustrien, havvind og skipsfart trekkes fram som noen målgrupper.

Teknologiutvikling må ses i sammenheng med markedsutvikling. Byggenæringen har spilt inn behov for markedsstimulerende midler fra Enova knyttet til oppgradering, energieffektivisering og rehabilitering av boliger og bygg. Dette er viktige tiltak for grønn omstilling som bør komme på plass så fort som mulig, sier Finstad.

Treindustrien mener omfanget av tiltak som treffer byggenæringen bør økes vesentlig med tanke på byggenæringens størrelse, og at det må skje raskt. Næringen er Norges største fastlandsnæring med 360.000 ansatte.

Treindustrien setter nå vår lit til at alle partier på stortinget har ambisjoner om grønn omstilling og at det gir utslag i tiltak som stimulerer markedet og byggenæringen raskt, sier Finstad.