Modulvogntog Bergene Holm 001.jpg

Samferdsel

modulvogntog moelven.jpg

Modulvogntog

Modulvogntog gir muligheter for å frakte mer varer til en billigere penge, gir mer miljøvennlig transport og færre vogntog på veiene. I 2014 ble modulvogntog tillatt i Norge, men effekten uteblir fordi veistrekninger fra industrien og ut til hovedveinettet ikke er åpnet.

Flyer tømmertransport.JPG

Tømmervogntog

Tømmervogntog gir effektiv og mer miljøvennlig transport. Fordi tømmervogntog kan ta med seg mer last enn vanlige vogntog kan antallet transporter reduseres med 25 prosent.