Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

dibk logo.png

DiBKs veileder - royalbehandlet kledning

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har kommet med en veileder for midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygninger med royalbehandlet kledning. Veiledningen følger opp regjeringens endringer i byggteknisk forskrift som åpner for løsninger basert på analyse.

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart