Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

design og innovasjon

Bedriftsintern opplæring

I forbindelse med koronasituasjonen har Treteknisk utarbeidet et kursopplegg beregnet for fjernundervisning. Det tilbys i første omgang 30 kurs for treindustri og trebyggeri.

Heidi Finstad.jpg

Bygg landet når det trengs som mest

Kommuner kan hjelpe Norge med å holde hjulene i gang, samtidig som man løser oppgaver som trengs for samfunnet. Offentlig innkjøpsmakt er viktig for å holde hjulene i gang.

Ulnes bro.jpg Ulnes bro.jpg

Tre er fremtidens materiale. En viktig forutsetning er at rammebetingelser, kompetanse og samarbeid i verdikjeden er på plass. Vi har kontakt med lokale og nasjonale myndigheter og samarbeider med en rekke aktører for å sørge for konkurransekraft for trebasert industri -både i dagens og fremtidens markeder.

Pressemeldinger

Høringer

 

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart