Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

tre-brown.png
1,6

tonn CO2 kan samfunnet spares for ved å erstatte andre byggematerialer med 1 m3 tre

tre-gray.png
70 %

av skogbrukets tømmer- inntekter kommer fra treindustrien

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Vi produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Aktuelt

stand zeroexpo

Treindustrien på ZeroExpo

Treindustrien var sammen med Treteknisk og TreFokus representert på Zero Expo i forbindelse med Zerokonferansen 2016. Mange var innom vår stand og ville vite mer om mulighetene for bruk av tre i bygg.

Våre medlemmer

Kart