TømmertomtMoelvenTrysil
Foto: Runar Pettersen, Moelven

Endelig flomvoll i Trysil

Det bygges flomvoll ved industritomta på Moelven Trysil AS.

Alle nødvendige avtaler ble underskrevet i Trysil rådhus 21. juni 2017. Arbeidet med å etablere vollen starter så fort som mulig. Flomvollen vil bli på om lag 700-800meter på nord- og østsida av Moelven Trysil og Trysil Fjernvarme AS og vil koste rundt 30 millioner kroner. NVE vil stå for halvparten av kostnaden. Resterende blir i praksis dekket av Moelven Trysil og Trysil Fjernvarme. Moelven og Trysil Fjernvarme kjøper i samme anledning tomtene som ligger langs med elven.  

I tillegg til å sikre anleggene mot flom vil det også bli laget en fiskesti langs med elva, som vil sikre allmenhetens fri ferdsel. 

Viktig for Moelven
For Moelven Trysil som har opplevd flom flere ganger i de siste årene, er dette et veldig viktig tiltak.
- Det vil være med på å stabilisere driften, og redusere tap på råvarer, maskiner og utstyr, og i tillegg vil det være et viktig tiltak for helse, miljø og sikkerhet til våre ansatte, sier direktør Runar Pettersen i Moelven Trysil.

Eiendoms- og forsikringsansvarlig Erik Weisser-Svendsen i Moelven Industrier ASA sier at flomsikringen vil være en positiv sak for Moelvens forsikringsgivere.
- Vi har dessverre sett at det har vært flom tre av de fire siste årene, noe som har hatt en direkte påvirkning på vårt anlegg i Trysil. Dette håper vi nå vi får slutt på, noe våre forsikringsgivere vil se positivt på sier Erik Weisser-Svendsen.

Byggestart snarlig
Om alt går etter planen vil byggestart bli så snarlig som mulig. Målet er å ha flomvollen klar for å sikre eventuell vårflom i 2018. 

 

Les mer her