Bergene Holm Haslestad
Foto: Bergene Holm AS

Investerer i ny teknologi på Haslestad

Bergene Holm-avdelingen på Haslestad i Vestfold investerer rundt 20 millioner kroner i et automatsorteringsanlegg.

Bergene Holm AS øker og effektiviserer stadig sin produksjon av trelast til et ekspanderende innland- og eksportmarked. Selskapet passerte i 2016 for første gang mer enn 1 millioner kubikkmeter tømmer forbruk og ligger for 2017 an til å forbruke bortimot 1,1 millioner kubikkmeter tømmer.

Avdelingen på Haslestad i Hof i Vestfold har de siste fem årene tilnærmet doblet sitt produksjonsvolum og selskapet har nå besluttet å investere i et automatsorteringsanlegg på justerverket for å utvikle avdelingen på Hof i Vestfold ytterligere. Dette blir selskapets fjerde automatsorteringsanlegg og investeringen vil koste i størrelsesorden 20 MNOK.

Fabrikksjef Håvard Omholt er glad for at denne investeringen nå skal gjennomføres. I ett år har en gruppe på 6 personer jobbet hardt for å spesifisere det høyteknologiske prosjektet.
Selve implementeringen vil skje på slutten av året. RemaSawco vil være hovedleverandør med Ringsaker Industriservice som underleverandør.
-Kamerasortering gir utvilsomt høyere effektivitet, større nøyaktighet og kapasitet. Det nye anlegget vil inneholde avansert kamera- og laserteknologi som sammen med automatisk vekt og fuktighetsmåler vil sortere trelasten etter bøyefasthet og kvalitet/anvendelsesområde. Nå vil hver kvist, fuktighet og fiberretning i trelasten fanges opp av kameraene, og optimaliseres til produksjonen. At det nå kan kappes etter strengere spesifikasjoner vil naturlig nok redusere kappsvinn som alene vil gi god gevinst.

Gevinst for kunde og mulighet til satsing i nye markeder
– Dette er en stor gevinst for kundene våre, og det gir oss nye markedsmuligheter. Kundene etterspør mer homogene produkter innenfor spesifiserte kvaliteter. Automatsorteringsanlegget vil øke vår kapasitet og gi rom for satsing i nye markeder. Kanskje ser vi også nye produkter som et resultat, forteller Teknisk sjef Glenn Andre Jensen som er prosjektleder.

Eksport og industrikunder
Bergene Holm er en av de store leverandørene til norsk byggevarehandel, men for å kunne utnytte råstoffet best har selskapet de siste årene også økt stort innen eksport til land der andre kvaliteter og dimensjoner etterspørres. Kamerasortering vil åpne for en enda høyere utnyttelsesgrad av råstoffet. Spesielt for industrikunder som Larviksbedriften Lett-Tak, som produserer taksystemer, er homogene produkter i en spesifikk kvalitet en forutsetning.

Først i Norge med CE-merket fingerskjøtt trelast
Bergene Holm AS, avdeling Haslestad er første norske anlegg som leverer fingerskjøtt konstruksjonsvirke etter Norges strengeste produksjonskontroll i samsvar med EUs seneste standard.
Prosjektene har vært gjennomført parallelt, men kamerasorteringen som nå skal på plass gjør det krevende dokumentasjonsarbeidet for å kunne CE-merke fingerskjøtt last lettere da datafangsten fra kameraene blir en del av dokumentasjonen.

(Kilde: Pressemelding fra Bergene Holm AS)