Massivtre.jpg

Norsk satsing på massivtre

Hunton, Stangeskovene og Massiv Lust har gått sammen om ny satsing på produksjon av massivtre. 

 

 

- Norsk treindustri er i en rivende utvikling. Markedet for nye, industrialiserte løsninger er sterkt økende og den nye satsingen på norsk produksjon av massivtre viser dette, sier Treindustriens leder Heidi Finstad.

Hunton, Stangeskovene og Massiv Lust lanserte 27. januar 2017 et nytt samarbeid om norsk produksjon av løsninger i massivtre. Det nye selskapet har fått navnet Nordisk Massivtre AS og skal holde til i Kongsvinger.

- For Stangeskovene er massivtre nytt område å gå inn i. Vi ønsker å ta del i det industrielle byggeriet og med Hunton får vi en solid og fremtidsrettet samarbeidspartner. Stangeskovene har god kompetanse om råstoffet og blir også leverandør inn til massivtreproduksjonen, sier Helge Hollerud, prosjektleder for etablering av det nye fabrikkanlegget på Kongsvinger.

Graden av ferdigstillelse øker i norsk treindustri og byggenæringen generelt, med økt fokus på elementer, moduler og andre produkter som gir effektive byggeprosesser. Massivtre er en av flere typer industrialiserte løsninger som baner vei for bruk av tre i alle typer bygg.

- Det er gledelig at vi får opp norsk produksjon av massivtre, basert på kortreist og bærekraftig råvare. Dette er en spennende satsing, sier Finstad.