Miljødeklarasjoner for treprodukter

EPD-er til fri anvendelse for Treindustriens medlemmer. 

altEPD

En EPD (Environmental Product Declaration, eller på norsk miljødeklarasjon) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til f.eks et produkt på en standardisert og objektiv måte.

Det er utviklet fire miljødeklarasjoner som gjelder basisprodukter og som fritt kan anvendes av Treindustriens medlemsbedrifter.

  • Konstruksjonsvirke
  • Skurlast
  • Panel
  • Kledning med vanntynnbar maling.

Disse foreligger både på norsk og engelsk og kan hentes fra EPD-Norge.

PCR

Produktkategoriregler –Product Category Rules - er et obligatorisk forarbeid før utarbeidelse av miljødeklarasjoner for et produkt. Den som nå benyttes for trebaserte produkter er:
NPCR 015 Wood and wood-based products for use in construction Rev 1 (denne er utarbeidet av Treteknisk i 2013)


Treindustrien vil ikke utvikle flere EPD-er, men vi kan bistå med å koordinere arbeidet hvis to eller flere bedrifter ønsker å utvikle en EPD.
Ta kontakt.