FSC

Forest Stewardship Council

alt

Det finnes per i dag ikke en nasjonal FSC-standard for norsk skogbruk, som det gjør for PEFC

Det er startet et arbeid med FSC-sertifisering ledet av industrien, hvor Steinar Asakskogen er industriens representant.