Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

2020_13_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

- Byggenæringen må ikke bli salderingspost

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er lagt fram. - Det er fornuftig å bremse pengebruken for å dempe inflasjonspresset, men byggenæringen må ikke bli salderingspost, mener Treindustrien. 

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart