Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

skog2 Treteknisk.jpg

EUDR - Hva medfører den nye avskogingsforordningen?

Fra nyttår trer nye krav til omsetning av tømmer og treprodukter i kraft i EU gjennom avskogningsforordningen (EUDR). Forordningen erstatter dagens tømmerforordning (EUTR) og medfører nye krav til informasjon, sporbarhet og aktsomhet.

pakkseddel eksempel ByggStand.jpg

Legger til rette for digital vareflyt med ny veileder

Riktig pakking, merking og sporing av byggevarer er en nøkkel for effektiv logistikk. Gjennom ByggStand har Treindustrien vært med på å utarbeide standardiserte metoder og prosesser for identifisering og merking av produkter for å sikre god vareflyt fra produsent, til handel og utførende på byggeplass. 

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, treemballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Bioenergi (varme)

Våre medlemmer

Kart