Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Utsnitt Heidi 3 til nett.png

Kriser gir også muligheter 

Byggenæringen står i en krevende situasjon med oppbremsing i boligbygging og ordrenedgang. Kompetanse og investeringer bør tas vare på og benyttes til å løse viktige samfunnsoppgaver som boliger til eldre, flyktninger og studenter, energieffektivisering og for å nå klimamål. 

Påbygg seminar 17.jpg

Stor interesse for påbygg i høyden

Det var stor interesse på seminar om påbygg i høyden i regi av Treindustrien, NBBL og EBA. Nå vil politikere og aktører i byggenæringen samarbeide videre for å legge til rette for nye boliger på takflatene og samtidig oppgradering av dagens bygg.

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart