skog2 Treteknisk.jpg

EUDR - Hva medfører den nye avskogingsforordningen?

Fra nyttår trer nye krav til omsetning av tømmer og treprodukter i kraft i EU gjennom avskogningsforordningen (EUDR). Forordningen erstatter dagens tømmerforordning (EUTR) og medfører nye krav til informasjon, sporbarhet og aktsomhet.

pakkseddel eksempel ByggStand.jpg

Legger til rette for digital vareflyt med ny veileder

Riktig pakking, merking og sporing av byggevarer er en nøkkel for effektiv logistikk. Gjennom ByggStand har Treindustrien vært med på å utarbeide standardiserte metoder og prosesser for identifisering og merking av produkter for å sikre god vareflyt fra produsent, til handel og utførende på byggeplass. 

denise-jans-30SvDzLZrQo-unsplash.jpg

Positive signaler i Boligmeldingen

Treindustrien er fornøyd med at regjeringen i Boligmeldingen trekker fram at det er viktig å forlenge levetid på dagens bygg og boliger, samtidig som det må bygges nytt der det trengs.

IMG_0661 (1) klippet.jpg

Stort engasjement på møte om naturavtalen

Det var fullsatt sal da Treindustrien inviterte til møte om byggenæringen og oppfølging av naturavtalen. Klima- og miljøministeren trakk fram behov for kunnskap og metoder når man skal ta hensyn til natur og samtidig nå andre samfunnsmål. Se opptak av møtet her.

Klimaminister

Naturavtalen på agendaen

Hvordan kan vi bygge boliger, bygg og veier og samtidig ta vare på naturen? Klima- og miljømininster Andreas Bjelland Eriksen deltar sammen med politikere og ledende aktører innen byggenæringen, skognæring og naturvern når Treindustrien inviterer til dialog og inspirasjon 4. mars. Se invitasjon nedenfor.

Returtre Treteknisk.jpg

Nye standarder for returtre på høring

Ombruk av byggematerialer krever god dokumentasjon på egenskaper. Nå er de første standardene for evaluering av returtre på høring. Standardene skal gjøre det enklere og tryggere bruke trematerialer på nytt. 

byggevare.jpg

Nye kontraktstandarder på høring

Treindustrien har deltatt i arbeidet med revisjon av kontraktstandarden for kjøp av byggevarer NS8409. Standarden er foreslått delt i to nye standarder for henholdsvis hyllevarer og tilvirkningsvarer. Utkastene er nå på høring. 

inge-gran-og-terje-aasland-med-rapporten-regjeringen.jpg

Strømprisutvalgets rapport er klar

Å sikre et varig kraftoverskudd er det viktigste tiltaket i strømprisutvalgets rapport. – Nå er utredningens tid forbi, og det er tid for politisk handling, mener Treindustrien.

2023 Arendalsuka påbygg.jpg

Treindustrien på Arendalsuka

Treindustrien var tilstede på Arendalsuka og deltok på arrangementer der vi løftet blant annet energieffekivisering og oppgradering av bygg.

Utsnitt Heidi 3 til nett.png

Kriser gir også muligheter 

Byggenæringen står i en krevende situasjon med oppbremsing i boligbygging og ordrenedgang. Kompetanse og investeringer bør tas vare på og benyttes til å løse viktige samfunnsoppgaver som boliger til eldre, flyktninger og studenter, energieffektivisering og for å nå klimamål. 

Påbygg seminar 17.jpg

Stor interesse for påbygg i høyden

Det var stor interesse på seminar om påbygg i høyden i regi av Treindustrien, NBBL og EBA. Nå vil politikere og aktører i byggenæringen samarbeide videre for å legge til rette for nye boliger på takflatene og samtidig oppgradering av dagens bygg.

OsloTre Arkitekter - Vestlia konsept (4).jpg

Seminar: Påbygg i høyden

Treindustrien inviterer sammen med EBA og NBBL til seminar 22. juni om påbygg i høyden. Vi ser på hvordan påbygg både kan gi flere boliger og bidra til oppgradering av dagens bygg - og hva som skal til å få det til.

webinar marked til nett.jpg

Webinar: Markedet - hva skjer?

Treindustrien inviterer til webinar om usikkerheten i markedet i byggenæringen 30. mai. Møt sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad og eiendomsanalytiker Sigmund Aas.

bilde kdd innspillsmøte.jpg

Innspillsmøte om boligpolitikk

Treindustriens medlemsbedrifter er betydelige leverandører til boligsektoren. Treindustrien mener både sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft må være grunnmur når regjeringen nå jobber med boligpolitikk for framtiden.  

konstruksjonsvirke.jpg

Trelastprisene faller

Trelastprisene ut fra produsent har falt med 42 prosent på et år, og er tilbake på nivået før pandemien. Det viser en markedsundersøkelse fra Treindustrien.

2020_12_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

Bedriftene trenger levelige strømpriser

Det må på plass en ordning som gir bedriftene levelige strømpriser, og det haster. Mangedoblede strømutgifter er svært alvorlig for norske bedrifter, også i treindustrien. Strømstøtteordningen og fastprisregimet har ikke løst noe. Nå må en kompensasjonsordning som virker på plass.

Bilde ombruk.png

Setter standarden for ombruk av tre

“Alle” vil gjøre ombruk enklere, men hvordan skal det gjøres i praksis? Brukte byggevarer må være sikre og ha riktig kvalitet. Nå skal det lages standarder for testing og dokumentasjon av brukte trematerialer.

bilde rvt.jpg

- Vi må hindre en bråstopp

En kraftig oppbremsing i markedet kan få store konsekvenser for investeringer, arbeidsplasser og det grønne skiftet, var budskapet da Treindustrien samlet en rekke politikere hos RVT på Ringsaker.

IMG_5245.JPEG

Mye bra i grønt industriløft

Regjeringen viser med grønt industriløft at det handler om mer enn utvikling av ny teknologi. Veikartet for grønn industriutvikling gir gode rammer for utvikling, mener Treindustrien. 

Trelast 3

Forslag til ny byggevareforordning lagt fram

EU kommisjonen har lagt fram forslag til ny byggevareforordning. Treindustrien er fornøyd med økt fokus på klima, miljø og sirkulær økonomi. I tillegg skal arbeidet med standarder og digitalisering forbedres. Ny forordning gir muligheter, men det er behov for klargjøringer og tett oppfølging. 

NTR Conference 2

NTR-konferansen 2022

Er du interessert i impregnert og holdbart trevirke? Få med deg spennende konferanse 9. - 11. november. Påmeldingen er åpen nå.

Gjelsvik.jpg

Innfører krav til klimaregnskap i TEK

Regjeringen innfører krav til klimaregnskap for boligblokker og yrkesbygg i byggteknisk forskrift. For å unngå at det blir et rent dokumentasjonskrav bør det også stilles krav til klimafotavtrykket, mener Treindustrien.

2020_13_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

- Byggenæringen må ikke bli salderingspost

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er lagt fram. - Det er fornuftig å bremse pengebruken for å dempe inflasjonspresset, men byggenæringen må ikke bli salderingspost, mener Treindustrien. 

Bedriftsbesøk Are

Bedriftsbesøk hos Are Treindustrier

God bruk av ressurser, økt videreforedling i Norge og en grønnere byggenæring var tema da Treindustrien og Are Treindustrier inviterte politikere til bedriftsbesøk på Rygge.

cranes-gd78d6af78_1920.jpg

Ny markedsrapport fra BNL

BNLs nyeste markedsrapport viser at bygg og anlegg har klart seg godt gjennom pandemien, og at frykten for manglende etterspørsel har blitt erstattet av kostnads- og kapasitetsutfordringer.

covid-19-g171370640_1920.jpg

Nye koronatiltak

Økende koronasmitte i samfunnet, press på helsetjenester og den nye virusvarianten omikron har ført til skjerpede smitteverntiltak. Treindustrien følger opp sammen med BNL og NHO.

Tina.jpg

Krav til dokumentasjon av brukte byggevarer

Les Treindustriens innlegg om ombruk av byggevarer og vårt høringsinnspill til forslag om endrede dokumentasjonskrav for brukte byggevarer. Vi ønsker løsninger som stimulerer til best mulig ressursbruk, samtidig som kvalitet og sikkerhet ivaretas.

42317.jpg

Seminar om ombruk

10. november kan du høre mer om ombruk av byggematerialer i seminar-serien Brød og Miljø. Du møter miljørådgivere, ingeniører og arkitekter, som alle på ulikt vis jobber med ombruk og bevaring.

amardeep-singh-pC4TwbF0lFo-unsplash.jpg

Klimabaserte energikrav i TEK

Treindustrien mener byggeregelverket må benyttes for å nå klima- og miljømål. Les vårt høringsinnspill om klimabaserte energikrav i TEK.

Vestfold og Telemark politikere.jpg

Grønn verdiskaping på agendaen

Grønn verdiskaping i skog- og trenæringen, industrien og byggenæringen sto på agendaen da stortingskandidater fra Vestfold og Telemark besøkte Bergene Holm i Larvik. 

Sintef om royalkledning

Sintef har publisert et innlegg der de klargjør formål, konklusjoner og begrensninger knyttet til utarbeidelsen av verktøyet for fraviksanalyse for bygg med royalkledning, som Sintef har utført på oppdrag for Boligprodusentene.. 

OsloTre Arkitekter - Vestlia konsept (4).jpg

Trebaserte påbygg på tak

Sammen med NBBL har Treindustrien utforsket mulighetene for påbygg med prefabrikerte trekonstruksjoner på toppen av eksisterende blokker. Les om mulighetene her!

Åpent medlemsmøte i PDT Norge

Den nystartede foreningen PDT Norge er under etablering, og inviterer  til et åpent medlemsmøte der du kan bli bedre kjent med initiativet.

dibk logo.png

DiBKs veileder - royalbehandlet kledning

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har kommet med en veileder for midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygninger med royalbehandlet kledning. Veiledningen følger opp regjeringens endringer i byggteknisk forskrift som åpner for løsninger basert på analyse.

Høring NTP Stortinget 2.png

NTP: Forutsigbarhet er nøkkel til industriutvikling

Nasjonal Transportplan setter viktige rammebetingelser for norsk treindustri. Vi trenger tiltak for å få gods over på bane, og flaskehalser på veinettet må utbedres for effektiv og mer miljøvennlig transport. Se vårt høringsinnspill her. 

Utsnitt Heidi 3.png

Et viktig skritt for digitalisering av byggenæringen

Byggenæringen har gått sammen om å etablere en felles forening som skal utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT). Treindustrien er en av stifterne av PDT Norge, som vil få stor betydning for hele byggenæringen.

2020_13_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

Status royalbehandlet kledning

Utfordringene knyttet til brannklassifisering av royalbehandlet kledning skaper usikkerhet for mange aktører i byggenæringen, og Treindustrien får mange spørsmål. Her er en statusoppdatering.

høring stortinget klimamelding.png

Treindustriens innspill til Klimaplanen

Treindustrien deltok på høringen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget om Klimaplan 2021-2030. Treindustrien er en del av klimaløsningen og vil ha en forutsigbar og ambisiøs klimaplan. 

Håndtering av royalbehandlet kledning

Treindustrien har fått utarbeidet et notat om hvordan man kan forholde seg til royalbehandlet kledning på ulike typer bygg fram til mer kunnskapsgrunnlag er på plass. 

2020_1_Heidi Finstad_Foto_Ingar Sørensen.jpg

Brannklassifisering av royalkledning

Treindustrien har fått informasjon om at brannklassifiseringen av royalbehandlet kledning må oppdateres. Bransjen har kontaktet bedriftene som er i gang med å følge opp.  

Bilde testkjøring modulvogntog Gausdal 9644 18-01-19.jpg

Gledelig nytt om bruprogrammet

Det kommer på plass tilsagnsfullmakt for bruprogrammet slik Treindustrien har etterlyst. Dermed er det enklere å gjennomføre prosjekter som går over flere år.

LI1C9665.jpg

Møte om modulvogntog

Treindustrien, NHO, BNL og Norges Lastebileier-Forbund hadde 30. oktober møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Næringslivet understreker viktigheten av å få åpnet for modulvogntog både med tanke på miljø og effektiv transport.

corona-4912807_1920 - Pixabay.jpg

Innstramminger i koronatiltak

Regjeringen kom 26. oktober med nye tiltak som følge av økt koronasmitte i Norge og Europa. Blant annet strammes det inn i reglene for karantene for innreisende arbeidstakere.

IMG_5017.JPG

Mobiliserer mot kutt i NTP

Mandag 5. oktober adresserte Treindustrien sammen med en rekke næringslivsaktører behovet for samferdselssatsinger på næringstransport. Arrangementet fant sted hos Bergene Holm på Brandval.

10092020_NTP_HeidiFinstad_KnutArildHareide.jpg

Treindustriens innspill til NTP

Forutsigbarhet og effektiv transport er avgjøre rammebetingelser for trebasert industri som frakter store volumer. Les mer om våre innspill til Nasjonal Transportplan.

42179 Mjøstårnet episode 1 pressefoto Moelven Foto Anti og Jens Haugen.jpg

Grønn omstilling og aktivitet i byggenæringen

Tiltak for å bidra til aktivitet og stimulering av norsk økonomi i koronakrisen, må også bidra til grønn omstilling og til at vi når andre samfunnsmål. Treindustrien og byggenæringen kan spille en nøkkelrolle.

Ombruk-tegl-treverk-stål_Illustrasjonsfoto-DiBK.jpg

DiBK- webinar om avfallsreduksjon

Er ombruk en omvei til sirkulær økonomi? DiBK inviterer til webinar om dette 20 .mai. Ny rapport og konkurranse om avfallsreduksjon vil bli lansert i møtet. 

Erland Løkken, foto Bergene Holm.jpg

Nytt styre i Treindustrien

Treindustrien gjennomførte en vellykket digital generalforsamling i slutten av april. Erland Løkken fra Bergene Holm ble gjenvalgt som styreleder, mens Anders Grønli fra Moelven Østerdalsbruket er ny i styret. 

design og innovasjon

Bedriftsintern opplæring

I forbindelse med koronasituasjonen har Treteknisk utarbeidet et kursopplegg beregnet for fjernundervisning. Det tilbys i første omgang 30 kurs for treindustri og trebyggeri.

Heidi Finstad.jpg

Treindustrien adresserer kredittrisiko

Treindustrien har i flere mediesaker adressert kredittrisiko og behovet for å regulere kredittider til maks 30 dager, slik en samlet byggenæring har spilt inn til myndighetene.

Heidi Finstad.jpg

Bygg landet når det trengs som mest

Kommuner kan hjelpe Norge med å holde hjulene i gang, samtidig som man løser oppgaver som trengs for samfunnet. Offentlig innkjøpsmakt er viktig for å holde hjulene i gang.

Sjekkliste

Treindustriens tiltaksliste

Treindustrien har utarbeidet en liste med tiltak på kort og mellomlang sikt i forbindelse med korona-situasjonen. Les den her

Heidi Finstad.jpg

Hold hjulene i gang

Det gjøres en kjempeinnsats for å holde hjulene i gang i industri og byggenæring innenfor rammene helsemyndighetene har satt. Behandling av reguleringsplaner i kommunene må fortsette for å sikre aktivitet.

Handwash - unsplash - Claudio Schwartz

Anbefalinger om smittevern på byggeplass

BNLhar fått utarbeidet anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte.

Prod.prosess Støren.jpg

Stor etterspørsel etter fagarbeidere

Det er stor etterspørsel etter fagarbeidere i norsk treindustri viser BNLs årlige medlemsundersøkelse. Høsten 2020 startes det opp ny linje for Treteknikk i Trøndelag.

Frokostseminar palst Per Morten Wangen 1.JPG

Seminar om emballasjeløsninger

Avfallsfrie byggeplasser er et mål i byggenæringen. For å få til dette kreves nye løsninger – også for emballasje. Dette var tema på Treindustriens seminar om bruk av plastemballasje og utviklingsmuligheter.

Modulvogntog ESAS

Modulvogntogløsning i Eidskog

Endelig er det klart for modulvogntog til og fra anlegget til Eidskog Stangeskovene i Eidskog. Dette er en av strekningene Treindustrien lenge har jobbet for å få åpnet. 

Heidi og Tina

Veivalg om produktinformasjon

Digitalisering av produktinformasjon gir store muligheter for byggenæringen, men byr også på noen utfordringer og veivalg. Les Treindustriens gjestekommentar på bygg.no

Heidi Finstad.jpg

Byggeforskriften må brukes for å nå klimamål

Byggenæringen ønsker krevende bestillere for å få innovative og klimasmarte løsninger. Da må byggeregelverket brukes til å sette krav til klimagassutslipp fra bygg gjennom hele livsløpet, fra produksjon til avhending.

Tilbygg ikon

Bygg Reis Deg: Hvordan forlenge levetiden på bygg?

I en bærekraftig og sirkulær byggenæring må store deler av dagens bygningsmasse få forlenget levetid. Under årets Bygg Reis Deg inviterer Treindustrien til seminar med fokus på løsninger for oppgradering og påbygg som kan gi dagens bygninger nytt liv.

Tester ut roboter

Teknologi på timeplanen

Treindustrien arrangerte fagdag hos Mechatronics Innovation Lab for å lære mer om roboter, sensorer og annen spennende teknologi i Industri 4.0.

Heidi Finstad.jpg

Tre og betong - Ikke enten eller, men både og!

Bygg skal dekke ulike brukerbehov. I tillegg skal bygg bidra til å nå samfunnsmål, både sosialt, teknisk, økonomisk og ikke minst klima – og miljømessig. For å oppnå bærekraftige bygg må de beste materialegenskapene kombineres. 

El-varebil

Støtte til El-varebiler

I august åpner Enova en rask og enkel støtteordning for firmaer som vil benytte el-varebiler. Husk at du må søke før du bestiller bilen.

Industrielt Byggeri kranløft.jpg

Ny markedsrapport fra BNL

Prognosesenteret har utarbeidet ny markedsrapport for BNL. Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene.

Rapport klimagassutslipp BAE

Import utgjør stort miljøfotavtrykk

Asplan Viak har utarbeidet en rapport for BNL over årlige klimagasutslipp som kan tilskrives bygg,- anleggs- og eiendomssektoren i Norge. Den viser at import står for hele 44 prosent av utslippene.

Sjekkliste

Produkttilsyn viktig del av markedsutviklingen

Bruk av tre er stadig økende og kravene til dokumentasjon er omfattende. Derfor har Treindustrien bedt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om tilsyn for å påse at produsenter, importører og distributører av brannbehandlet kledning har nødvendig dokumentasjon på plass.   

Aven - Svein Olav Munthe

Aven med i Treindustrien

Skandinavias ledende produsent av lastepaller og treemballasje Aven Holmestrand AS har blitt med i Treindustrien.  

 

Bilde veiledere til WEB

Nye brannveiledere og sjekklister

Når man velger brannbehandlet fasade på større bygg er det viktig at produktet er testet, sertifisert og godkjent. Ny veiledere gjør det enklere for beslutningstakere og planleggere å sjekke at kravene følges.

miljoforumbnl.jpg

BNLs arbeid med sirkulærøkonomi

BNLs miljøforum har utarbeidet en analyse av den sirkulære økonomien for bygg, anlegg og eiendom. Analysen peker på ulike tiltak og hvordan ulike deler av verdikjeden kan jobbe. Treindustrien deltar aktivt i arbeidet.

Riving av bygg

Forleng levetiden på dagens bygg

Dagens bygningsmasse må få forlenget levetid og ikke rives. Med tilbygg, påbygg i høyden og ulike tilpasninger er det gode muligheter for å kunne bruke bygningsmassen lenger.

skog2 LULUCF

Vil gi rom for økt hogst i Norge

Regjeringen har levert referansebanen for forvaltet skog til EU. Referansebanen gir muligheter for økt hogst. Det er positivt at det gis rom for at skogen kan spille en rolle i det grønne skiftet, mener Treindustrien.

Modulvogntog kryssutbedring Trysil

Åpnet for modulvogntog i Trysil

21. desember ble det endelig tillatt med modulvogntog på fylkesvei 26 i Trysil. En av flere industristrekninger Treindustrien har jobbet lenge for å få åpnet.  

Bergene Holm innemiljø

Seminar om tre og innemiljø

28. november arrangers det nordisk seminar om bruk av tre og helseeffekter. Seminaret er ideelt for alle som vil vite mer om hvordan bruk av tre påvirker innemiljø og helse.

modulvogntog moelven.jpg

Fremdrift for modulvogntog

Flere veieistrekninger har blitt åpnet for modulvogntog etter at Treindustrien har satt saken på dagsorden. Arbeidet med å få åpnet viktige tilknytningsveier fortsetter for fullt. Små grep kan gi stor effekt.

Generalforsamling 2018 gruppe

Generalforsamling 2019 i Polen

Treindustriens generalforsamling blir arrangert i Polen fra 25. til 28. april 2019. Det legges opp til et spennende fagprogram i tilknytning til generalforsamlingen.

A blokk

Stor interesse for materialvalg

Det var stort oppmøte da Statsbygg, BNL og Leverandørutviklingsprogrammet inviterte til seminar om materialvalg i det nye regjeringskvartalet. Treindustrien fortalte om mulighetene ved bruk av tre.

Treindustrien søker prosjektleder

Vil du jobbe med oss? Vi søker etter en utviklingsorientert prosjektleder som får en ledende rolle i å utvilke kriterier for økt bruk av tre i byggenæringen.

Heidi Finstad_7199.jpg

Produsentene må eie egen produktinformasjon

Den digitale grunnmuren er ikke på plass, slik enkelte aktører argumenterer for. Prinsippet om at produsentene må ha eierskap til egen produktinformasjon må ligge til grunn for digitalisering av byggenæringen.

Treindustrien søker etter utviklingsorientert prosjektleder

Rett person får en ledende rolle i å utvikle kriterier for økt bruk av tre i byggenæringen. For å styrke kompetanse i trebasert industri er samspill med treindustrien, byggenæringen, Standard Norge, FoU-miljøer og myndigheter avgjørende i stillingen. Som prosjektleder får en muligheten til å påvirke europeiske og nasjonale prosesser knyttet til bioøkonomi, sirkulær økonomi og utvikling av en industrialisert og bærekraftig byggenæring.

Moholt studntbolig under konstruksjon

Ny veileder for industrielt trebyggeri

Et nytt digitalt verktøy er på plass for industrielt trebyggeri. Veilederen skal gjøre det enklere for eiendomsutviklere og utbyggere å velge trebaserte løsninger.

F:\Bilder\årets trebyggeri 2017.JPG

Årets Trebyggeri 2017

For å markere treets stadig tydeligere posisjon vil Treteknisk og TreFokus dele ut prisen «Årets trebyggeri 2017» under Byggedagene 14. - 15. mars 2018.

Byggavfall

Ny byggavfallsplan klar

Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall for 2017 til 2020 er nå klar. Planen har stort fokus på avfallsminimering og materialgjenvinning.

Maskin industri

Maskinskatt i media

Regjeringens forslag om å fjerne skatt på maskiner og installasjoner vil styrke konkurransekraften til norsk treindustri. Skatten hindrer investeringer og gir uforutsigbarhet. Flere medier omtaler saken.

F:\Bilder\Heidi høring finanskomiteen 25-10-17 c.JPG.png

Høring i Finanskomitéen

Treindustrien deltok på høring i Finanskomitéen på Stortinget, hvor vi prioriterte eiendomsskatt og modulvogntog høyt.

Skog

FSC NRA Controlled wood på høring

FSC er et internasjonalt miljømerke og sertifiseringssystem for tømmer og treprodukter. Det jobbes nå med en nasjonal risikovurdering for å unngå tømmer fra uakseptable kilder. Denne er nå på høring.

Tømmerhogst

Norske Skog og norsk treindustri

Krisen i Norske Skog får naturlig nok mye oppmerksomhet i media og politisk. Treindustrien mener det er viktig at problemene i selskapet ikke overskygger mulighetene i næringen.

Modul møte ute.jpg

Vil få modulvogntog på veiene

Manglende åpning av industristrekninger for modulvogntog gir alvorlige følger for norske bedrifter. Denne uka var det møte om saken på Moelven Eidsvoll Verk og nå vil Arbeiderpartiet følge opp.

Grønt Skifte BNL forside.JPG

Flere grønne innkjøp

En ny forskriftsbestemmelse skal fremme grønne offentlige innkjøp. Forskriften trer i kraft 1. mai 2017.

Mjøsbrua ny

Dette kan bli den nye Mjøsbrua

En fremtidig trebru over Mjøsa blir verdens lengste og koster nesten 4 milliarder kroner å bygge. – Vil bli et symbol og et landemerke, sier prosjektleder.

Steibrua.jpg

De nominerte til Årets Trebyggeri

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets Trebyggeri 2016 på Byggegallaen den 29. mars. Juryen har nå gått gjennom et stort antall prosjekter som er ferdigstilt i 2016, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

stand zeroexpo

Treindustrien på ZeroExpo

Treindustrien var sammen med Treteknisk og TreFokus representert på Zero Expo i forbindelse med Zerokonferansen 2016. Mange var innom vår stand og ville vite mer om mulighetene for bruk av tre i bygg.

Flishaug

Satsing på biodrivstoff

Økt bruk av biodrivstoff gir store muligheter for norsk treindustri! At Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent i 2017 og legger opp til en ytterligere opptrapping frem mot 2020 er gledelig. Når veksten skal skje ved bruk av bærekraftig biodrivstoff fremmes innovasjon og industriell vekst i norsk treindustri.

Heidi Finstad og Jon Georg Dale.jpg

Ny tømmerkai åpnet

Ny tømmerkai i Eidsnes i Lindås kommune er nå åpnet. Treindustrien gir regjeringen honnør for satsing på infrastruktur langs kysten.

Skog

Skal vi nå klimamålene må skogen tas i bruk

Norsk byggenæring må gå foran i det grønne skiftet. Skal vi klare det må skogens ressurser tas i bruk - og vi må bygge mer i bærekraftige materialer, hvor tre må være en del av løsningen.

 

 

Idunskolan, Mellanstadiet Moelven.jpg

Fortsatt mulig med innspill

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til utførelsesstandarden for trekonstruksjoner. Standarden skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for alle og bør være best mulig tilpasset “det praktiske liv”. Høringsfristen er 15. august.

 

F:\Bilder\CEI-Bois Romania 2016\DSC07548.JPG

Sagbrukene viktig for grønt skifte i Europa

I utviklingen av grønn økonomi spiller sagbruksindustrien i Europa en nøkkelrolle. På generalforsamlingen til den europeiske bransjeorganisasjonen EOS i Romania ble kunnskap om bruk av tre og sidestrømmer trukket fram som essensielt for bioøkonomien.

biookonomi.jpg

NHO: Mot bioøkonomien

NHO etablerte høsten 2015 et bedriftspanel, "bioøkonomipanelet" for å utarbeide en strategi for et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv basert på biologisk fornybare ressurser (bioøkonomi).

image1.png

Arbeiderpartiets industristrategi

Arbeiderpartiet har lagt frem en strategi som har til hensikt å utvikle fremtidens industri. Adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien har ledet utvalget sammen med Stortingsrepresentant Terje Aasland.

Dusseldorf.jpg

Invitasjon til generalforsamling!

I dag ble invitasjon til Treindustriens og Treteknisks generalforsamlinger sendt til medlemsbedriftene. Det blir interessante dager i Düsseldorf 14. - 17. april.

tømmerkai.jpg

Tilskudd til tømmerkaier

I statsbudsjett for 2016 er 46 mill. kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Dette er en dobling av bevilgningen fra 2015.

Jernbanetransport.jpg

Presentasjon av jernbanerapport

Skogeierforbundet har utarbeidet en rapport hvor det er gjennomført en scenarioanalyse for å undersøke effekten av ulike endringer i terminalstrukturen langs jernbanen i Akershus, Hedmark og Oppland.

generalforsamling-vennerne-e1392065041322.jpg

Generalforsamling 2016

Neste års generalforsamlinger for Treindustrien og Treteknisk avholdes 14. - 17. april. Vi kommer tilbake til sted og program. Hold av datoene!

trekonstruksjonsdagen nti.jpg

Trekonstruksjonsdagen 2015

Trekonstruksjonsdagen gikk av stabelen for første gang torsdag 11. juni i Ingeniørenes hus i Oslo. Tema var høyhus i tre.

trearkitekturkonferansen-2015-f-trearkitektur.jpg

Treprisen 2015

Arkitektselskapet Jarmund/Vigsnæs Arkitekter fikk Treprisen 2015. Utdelingen av prisen fant sted ifm 3. Nasjonale konferansen for trearkitekter 10. juni.