Medlemsundersøkelser koronakrisen

Siden koronakrisen startet har NHO sendt ut en medlemsundersøkelse til bedriftene for å få innsikt i hva som er de største utfordringene og hvordan dette utvikler seg over tid. Les mer her:

Slik påvirkes byggenæringen av koronaviruset