Merkeordninger

Her får du en oversikt over aktuelle merkeordninger og miljøklassifiseringsverktøy for tre og treprodukter på norsk marked.

EPD

En EPD (Environmental Product Declaration, eller på norsk miljødeklarasjon) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt på en standardisert og objektiv måte.

PEFC

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem