Innspill til Næringskomiteen om Statsbudsjett 2024