Treindustriens styre 2023-2024

Jørn Nørstelien portrett

Jørn Nørstelien, styreleder

Konsernsjef, G3 Gausdal Treindustrier SA
970 87 990
Erland Løkken.jpg

Erland Løkken, nestleder

Adm. direktør, Bergene Holm AS
982 50 301
Gisle Tronstad_2.jpg

Gisle Tronstad, styremedlem

Adm. direktør, InnTre AS
913 97 299
Lars Storslett

Lars Storslett, styremedlem

Direktør, Moelven Virke AS
907 92 891
Bjarne Hønningstad.jpg

Bjarne Hønningstad, styremedlem

Adm. direktør, Moelven Wood AS
975 91 201
Vera Flatebø

Vera Flatebø, vara

Divisjonssjef, Moelven Industrier ASA
992 75 393
Kjetil Brødsjø

Kjetil Brødsjø, vara

Produksjons- og logistikkdirektør, Bergene Holm AS
982 50 319
Per Morten Wangen

Per Morten Wangen, vara

Adm. direktør, Stangeskovene AS
907 31 988