Treindustriens styre 2024-2025

IMG_0845 beskjært.JPG

Jørn Nørstelien, styreleder

Konsernsjef, G3 Gausdal Treindustrier SA
970 87 990
IMG_0851 beskjært.JPG

Erland Løkken, nestleder

Adm. direktør, Bergene Holm AS
982 50 301
IMG_0858 beskjært.JPG

Gisle Tronstad, styremedlem

Adm. direktør, InnTre AS
913 97 299
IMG_0854 beskjært.JPG

Lars Storslett, styremedlem

Konstituert direktør, Moelven Wood AS
907 92 891
Vera Flatebø

Vera Flatebø, vara

Divisjonssjef, Moelven Industrier ASA
992 75 393
Kjetil Brødsjø

Kjetil Brødsjø, vara

Produksjons- og logistikkdirektør, Bergene Holm AS
982 50 319
Per Morten Wangen

Per Morten Wangen, vara

Adm. direktør, Stangeskovene AS
907 31 988