Utvalg og prosjektgrupper

 

 

Treindustriens valgkomité

 • Rune Frogner, Moelven Numedal AS
 • Sverre Luktvasslimo, InnTre Kjeldstad AS
 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS
 • Terje Osen, G3 Gran Tre AS

Lederne i Trenettverket

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien og Byggskolen
 • Audun Øvrum, Treteknisk
 • Aasm. Bunkholt, TreFokus AS og TreSenteret AS
 • Pasi Aalto, NTNU Wood

Treindustriens arbeidsgruppe for produktinformasjon

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Steinar Hovland, Moelven Wood AS
 • Mette Wathne, Moelven Wood AS
 • Øivind Østby-Berntsen, Moelven Wood AS
 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS
 • Hege Voll Midtgaard, Bergene Holm AS
 • Magnar Nystein, Bergene Holm AS
 • Christoffer Studsrød, Bergene Holm AS
 • Bjørn Valsø, InnTre Kjeldstad AS
 • Elin Fossvik, InnTre Kjeldstad AS
 • Ole Aarbu, Stangeskovene AS
 • Bjørnar Brøske, Talgø MøreTre AS
 • Bodil Billingsø, Eidskog Stangeskovene AS
 • Oddbjørn Korsmo, Eidskog Stangeskovene AS
 • Kjell Olav Vestli, Eidskog Stangeskovene AS
 • Tonje Tanum, Combiwood

Treindustriens utvalg for trebeskyttelse (TUT)

 • Anders Grønli, leder, Moelven Østerdalsbruket AS
 • Kjetil Brødsjø, Bergene Holm AS
 • Lars Gulbrandsen, repr. i NIK, Bergene Holm AS
 • Odd Paulsen, Moelven Wood Prosjekt AS
 • Jostein Hauge-Volden, Moelven Wood AS
 • Morten Damm, Treteknisk
 • Ulrich Hundhausen, Treteknisk
 • Aasm. Bunkholt, TreFokus AS
 • Per Otto Flæte, Talgø MøreTre AS
 • Halvor Rønningen, Alvdal Skurlag AS
 • Tina Sletbak-Akerø, sekr., Treindustrien
Treindustriens industrielle forum
Er åpent for alle medlemmer
 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Heidi Finstad, Treindustrien

Treindustriens arbeidsgruppe for oppfølging av kontraktstandard for kjøp av byggevarer SN8409

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Simen Kristiansen, Moelven Wood AS
 • Nils Olav Sætheren, Sætheren Element AS
 • Marius Withbro Svendsen, Bergene Holm AS
 • Erik Solbrække, Are Treindustrier AS

Treindustriens HMS-utvalg

 • Paul-Edvard Vittersø, leder, Bergene Holm AS
 • Heidi Finstad, Treindustrien
 • Vanessa Quinche, Alvdal Skurlag AS
 • Ragnar Holm, G3 Gausdal Treindustrier SA
 • Øyvind Sørli, Begna Bruk AS
 • Elin Fossvik, InnTre Kjeldstad AS
 • Anna Lene Leganger, RingAlm AS
 • Per Børrud, Eidskog-Stangeskovene AS
 • Odd Arne Danielsen, Moelven Industrier ASA
 • Trond Bjørkeng, Alvdal Skurlag AS
 • Mari Fiske, Talgø MøreTre AS
 • Audun Øvrum, Treteknisk
 • Helene Amundsen, sekr., Treindustrien

Treindustriens arbeidsgruppe for trestøv

 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS
 • Sjur Fløtaker, Moelven Wood AS
 • Frode Edvardsen, InnTre Kjeldstad AS

Treindustriens arbeidsgruppe for aske

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien
 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS

Treindustriens referansegruppe for bioenergi

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Kjell Olav Vestli, Eidskog-Stangeskovene AS
 • Lars Storslett, Moelven Wood AS
 • Sverre Luktvasslimo, InnTre Kjeldstad AS

Treindustriens samferdselsutvalg

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien
 • Lasse Skinstad, Moelven Wood AS
 • Kjell Messenlien, Bergene Holm AS
 • Terje Brende, Bergene Holm AS

Treindustriens samferdselsgruppe for oppfølging av Grønt Landtransportprogram

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien
 • Lasse Skinstad, Moelven Wood AS
 • Terje Brende, Bergene Holm AS
 • Håvard Omholt, Bergene Holm AS
 • Kjell Messenlien, Bergene Holm AS
 • Thomas Skådal, Biozin AS

Treindustriens kommunikasjonsgruppe

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Magne Vikøren, Moelven Industrier ASA
 • Tone Bente Bergene Holm, Bergene Holm AS

Treindustriens Virkesforum

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien
 • Terje Brende, Bergene Holm AS
 • Hallvard Olden, Moelven Virke AS
 • Gisle Tronstad, InnTre Kjeldstad AS
 • Sverre Luktvasslimo, InnTre Kjeldstad AS
 • Per Morten Wangen, Stangeskovene AS
 • Oskar Aarnes, G3 Gausdal Treindustrier SA

Deltakelse i andre fora

NOBB Kvalitetsforum

 • Magnar Nystein, Bergene Holm AS

Standardiseringsutvalget for elektronisk samhandling (SU)

 • Steinar Hovland, Moelven Wood AS

Standard Norge komite forkjøp av byggevarer SN/K 262

 • Simen Kristiansen, Moelven Wood AS
 • Nils Olav Sætheren, Sætheren Element AS

Standard Norge komite for Tre- og trebaserte materialer SN/K 267

 • Audun Øvrum, komiteleder, Treteknisk
 • Treindustrien

Standard Norge komite for Miljøstandardisering i BAE-sektoren SN/K 223

 • Monika Ulimoen, Treindustrien

Standard Norges representantskap

 • Heidi Finstad, Treindustrien

Nordisk trebeskyttelsesråd (NTR)

 • Anders Grønli, styreleder, Moelven Østerdalsbruket AS
 • Kjetil Brødsjø, suppleant, Bergene Holm AS

NTRs teknikergruppe

 • Ulrich Hundhausen, medlem, Treteknisk

Norsk Impregneringskontroll (NIK)

 • Lars Gulbrandsen, styremedlem, Bergene Holm AS
 • Morten Damm, sekretær, Treteknisk

Norsk Trelastkontrolls råd

 • Lars Gulbrandsen, medlem, Bergene Holm AS

Skog-Data AS' styre

 • Lars Storslett, nestleder, Moelven Wood AS
 • Kjetil Brødsjø, varamedlem, Bergene Holm AS

Norsk Virkesmålings styre

 • Lars Storslett, nestleder, Moelven Wood AS
 • Terje Brende, medlem, Bergene Holm AS
 • Sverre Luktvasslimo, varamedlem, InnTre Kjeldstad AS
 • Hallvard Olden, varamedlem, Moelven Bioenergi AS

Norsk Virkesmålings representantskap

 • Morten Kristiansen, representant, Moelven Industrier ASA
 • Sverre Luktvasslimo, representant, InnTre Kjeldstad AS
 • Oskar Aarnes, vararepresentant, G3 Gausdal Treindustrier SA
 • Rune Voldsrud, Vararepresentant, G3 Fåvang Sag AS

Norsk Virkesmålings valgkomité

 • Heidi Finstad, medlem, Treindustrien

NoBios styre

 • Staffan Wilhelmsson, styremedlem, Moelven Treindustrier ASA

PEFC Norges styre

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien

FSC Norges styre

 • Kjetil Brødsjø, styreleder, Bergene Holm AS

NHO Byggenæringens styre

 • Vera Flatebø, styremedlem, Moelven Industrier ASA

NHO Byggenæringens generalforsamling

 • Jørn Nørstelien, delegat, G3 Gausdal Treindustrier SA
 • Erland Løkken, delegat, Bergene Holm AS
 • Vera Flatebø, varadelegat, Moelven Industrier ASA
 • Per Morten Wangen, varadelegat, Stangeskovene AS

NHO Byggenæringens valgkomité

 • Morten Kristiansen, medlem, Moelven Industrier ASA

NHO Byggenæringens forhandlingsutvalg lønn

 • Erland Løkken, leder, Bergene Holm AS
 • Yngve Andreassen, medlem, Moelven Industrier ASA

NHO Byggenæringens kompetanseforum

 • Thomas Rosseland, medlem, Bergene Holm AS
 • Ståle Hunstad, medlem, Moelven Industrier ASA
 • Hans Martin Andersen, medlem, Are Treindustrier AS

NHO Byggenæringens miljøforum

 • Tina Sletbak-Akerø, medlem, Treindustrien

NHOs representantskap og generalforsamling

 • Vera Flatebø, representant for NHO Byggenæringen, Moelven Industrier ASA

NHOs digitaliseringsnettverk

 • Tina Sletbak-Akerø, medlem, Treindustrien

NAL Brød og Miljø

 • Treindustrien

PDT Norges styre

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien

ByggSTANDs styringsgruppe

 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

Trereturs styre

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien
 • Svein Olav Munthe, styremedlem, Aven Holmestrand AS

Verdikjeden Skog og Tre

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien

Fire Research and Innovation Center

 • Treindustrien

Forum for tilsyn i DiBK

 • Heidi Finstad, medlem, Treindustrien

CEI-Bois og EOS

 • Heidi Finstad, representant for Norge, Treindustrien

CEI-Bois arbeidsgrupper

 • Heidi Finstad, Treindustrien
 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien
 • Monika Ulimoen, Treindustrien