Utvalg og prosjektgrupper

 

 

Treindustriens valgkomité

 • Rune Frogner, Moelven Numedal AS
 • Sverre Luktvasslimo, InnTre Kjeldstad AS
 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS
 • Terje Osen, G3 Gran Tre AS

Lederne i Trenettverket

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien og Byggskolen
 • Audun Øvrum, Treteknisk
 • Aasm. Bunkholt, TreFokus AS og TreSenteret AS
 • Pasi Aalto, NTNU Wood

Treindustriens arbeidsgruppe for produktinformasjon

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Steinar Hovland, Moelven Wood AS
 • Mette Wathne, Moelven Wood AS
 • Øivind Østby-Berntsen, Moelven Wood AS
 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS
 • Hege Voll Midtgaard, Bergene Holm AS
 • Magnar Nystein, Bergene Holm AS
 • Christoffer Studsrød, Bergene Holm AS
 • Bjørn Valsø, InnTre Kjeldstad AS
 • Elin Fossvik, InnTre Kjeldstad AS
 • Ole Aarbu, Stangeskovene AS
 • Bjørnar Brøske, Talgø MøreTre AS
 • Bodil Billingsø, Eidskog Stangeskovene AS
 • Oddbjørn Korsmo, Eidskog Stangeskovene AS
 • Kjell Olav Vestli, Eidskog Stangeskovene AS

Treindustriens utvalg for trebeskyttelse (TUT)

 • Anders Grønli, leder, Moelven Østerdalsbruket AS
 • Kjetil Brødsjø, Bergene Holm AS
 • Lars Gulbrandsen, repr. i NIK, Bergene Holm AS
 • Odd Paulsen, Moelven Wood Prosjekt AS
 • Halvard Nørbech, Moelven Wood AS
 • Morten Damm, Treteknisk
 • Ulrich Hundhausen, Treteknisk
 • Aasm. Bunkholt, TreFokus AS
 • Per Otto Flæte, Talgø MøreTre AS
 • Halvor Rønningen, Alvdal Skurlag AS
 • Tina Sletbak-Akerø, sekr., Treindustrien
Treindustriens industrielle forum
 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien
 • Heidi Finstad, Treindustrien
 • Audun Øvrum, Treteknisk
 • Aasmund Bunkholt, TreFokus AS
 • Pasi Aalto, NTNU Wood
 • Simen Kristiansen, Moelven Wood AS
 • Frode Holm, Moelven Wood AS
 • Jostein Hauge Volden, Moelven Wood AS
 • Øivind Østby-Berntsen, Moelven Wood AS
 • Rune Abrahamsen, Moelven Limtre AS
 • Kato Sveen, Moelven Limtre AS
 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS
 • Håvard Omholt, Bergene Holm AS
 • Marius Withbro Svendsen, Bergene Holm AS
 • Mona Gran Sukke, Bergene Holm AS
 • Rune Skjervold, InnTre Kjeldstad AS
 • Per Gunnar Nordløkken, Støren Treindustri AS
 • Jørn Nørstelien, G3 Gausdal Treindustrier SA
 • Oskar Aarnes, G3 Gausdal Treindustrier SA
 • Sverre Kværner, Stangeskovene AS
 • Erik Røshol, Begna Bruk AS og RingAlm AS
 • Erik Solbrække, Are Treindustrier AS
 • Hans Martin Andersen, Are Treindustrier AS
 • Terje Barsnes, Are Treindustrier AS
 • Ole Kristian Lund, Are Treindustrier AS
 • Børre Kulstad, Ringsaker Vegg- og Takelementer AS
 • Ove Øglænd, Ringsaker Vegg- og Takelementer AS
 • Sven Ove Carlsen, 1-2 Tre Elementproduksjon AS
 • Robin Christensen, 1-2 Tre Elementproduksjon AS
 • Nils Olav Sætheren, Sætheren Element AS
 • Espen Pettersen, Landheim Elementer AS
 • Ola Lauve, Overhalla Hus AS
 • Berit Nordseth Moen, Alvdal Skurlag AS
 • Svein Løvik, Talgø MøreTre AS
 • Svein Olav Munthe, Aven Holmestrand AS
 • Kjetil Liøkel, Sandermoen AS
 • Oddgeir Johnsen, Kronstein Element AS

Treindustriens arbeidsgruppe for oppfølging av kontraktstandard for kjøp av byggevarer SN8409

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Simen Kristiansen, Moelven Wood AS
 • Nils Olav Sætheren, Sætheren Element AS
 • Marius Withbro Svendsen, Bergene Holm AS
 • Erik Solbrække, Are Treindustrier AS

Treindustriens brannfaglige utvalg

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien
 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien
 • Odd Paulsen, Moelven Wood Prosjekt AS
 • Sven Egil Holmsen, Moelven Multi3 AS
 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS
 • Arve Valsø, Teknos Norge AS
 • Even Andersen, Newsec
 • Geir Jensen, Cowi AS
 • Per Gunnar Nordløkken, Støren Treindustri AS
 • Oskar Aarnes, G3 Gausdal Treindustrier SA
 • Brynjar Ansnes Moe, Talgø MøreTre AS
 • Mona Gran Sukke, Bergene Holm AS
 • Jon Arne Kjesbu, InnTre Kjeldstad AS

Treindustriens HMS-utvalg

 • Paul-Edvard Vittersø, leder, Bergene Holm AS
 • Heidi Finstad, Treindustrien
 • Vanessa Quinche, Alvdal Skurlag AS
 • Ragnar Holm, G3 Gausdal Treindustrier SA
 • Øyvind Sørli, Begna Bruk AS
 • Elin Fossvik, InnTre Kjeldstad AS
 • Anna Lene Leganger, RingAlm AS
 • Per Børrud, Eidskog-Stangeskovene AS
 • Odd Arne Danielsen, Moelven Industrier ASA
 • Trond Bjørkeng, Alvdal Skurlag AS
 • Mari Fiske, Talgø MøreTre AS
 • Audun Øvrum, Treteknisk
 • Helene Amundsen, sekr., Treindustrien

Treindustriens arbeidsgruppe for trestøv

 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS
 • Sjur Fløtaker, Moelven Wood AS
 • Frode Edvardsen, InnTre Kjeldstad AS

Treindustriens arbeidsgruppe for aske

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien
 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS

Treindustriens referansegruppe for bioenergi

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Kjell Olav Vestli, Eidskog-Stangeskovene AS
 • Lars Storslett, Moelven Virke AS
 • Sverre Luktvasslimo, InnTre Kjeldstad AS

Treindustriens samferdselsutvalg

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien
 • Lasse Skinstad, Moelven Wood AS
 • Kjell Messenlien, Bergene Holm AS
 • Terje Brende, Bergene Holm AS

Treindustriens samferdselsgruppe for oppfølging av Grønt Landtransportprogram

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien
 • Lasse Skinstad, Moelven Wood AS
 • Terje Brende, Bergene Holm AS
 • Håvard Omholt, Bergene Holm AS
 • Kjell Messenlien, Bergene Holm AS
 • Thomas Skådal, Biozin AS

Treindustriens kommunikasjonsgruppe

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Magne Vikøren, Moelven Industrier ASA
 • Tone Bente Bergene Holm, Bergene Holm AS

Treindustriens Virkesforum

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien
 • Terje Brende, Bergene Holm AS
 • Lars Storslett, Moelven Virke AS
 • Gisle Tronstad, InnTre Kjeldstad AS
 • Sverre Luktvasslimo, InnTre Kjeldstad AS
 • Per Morten Wangen, Stangeskovene AS
 • Oskar Aarnes, G3 Gausdal Treindustrier SA
 • Hallvard Olden, Moelven Bioenergi AS

Deltakelse i andre fora

NOBB Kvalitetsforum

 • Christoffer Studsrød, Bergene Holm AS

Standardiseringsutvalget for elektronisk samhandling (SU)

 • Steinar Hovland, Moelven Wood AS

Standard Norge komite forkjøp av byggevarer SN/K 262

 • Simen Kristiansen, Moelven Wood AS
 • Nils Olav Sætheren, Sætheren Element AS

Standard Norge komite for Tre- og trebaserte materialer SN/K 267

 • Audun Øvrum, komiteleder, Treteknisk
 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien

Standard Norge komite for Miljøstandardisering i BAE-sektoren SN/K 223

 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien

Standard Norges representantskap

 • Heidi Finstad, Treindustrien

Nordisk trebeskyttelsesråd (NTR)

 • Anders Grønli, styreleder, Moelven Østerdalsbruket AS
 • Kjetil Brødsjø, suppleant, Bergene Holm AS

NTRs teknikergruppe

 • Ulrich Hundhausen, Treteknisk

Norsk Impregneringskontroll (NIK)

 • Lars Gulbrandsen, styremedlem, Bergene Holm AS
 • Morten Damm, sekretær, Treteknisk

Skog-Data AS' styre

 • Lars Storslett, nestleder, Moelven Virke AS
 • Kjetil Brødsjø, varamedlem, Bergene Holm AS

Norsk Virkesmålings styre

 • Lars Storslett, nestleder, Moelven Virke AS
 • Terje Brende, medlem, Bergene Holm AS
 • Sverre Luktvasslimo, varamedlem, InnTre Kjeldstad AS
 • Hallvard Olden, varamedlem, Moelven Bioenergi AS

Norsk Virkesmålings representantskap

 • Morten Kristiansen, representant, Moelven Industrier ASA
 • Sverre Luktvasslimo, representant, InnTre Kjeldstad AS
 • Oskar Aarnes, vararepresentant, G3 Gausdal Treindustrier SA
 • Rune Voldsrud, Vararepresentant, G3 Fåvang Sag AS

Norsk Virkesmålings valgkomité

 • Heidi Finstad, medlem i valgkomiteen, Treindustrien

NoBios styre

 • Staffan Wilhelmsson, styremedlem, Moelven Treindustrier ASA

PEFC Norges styre

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien

FSC Norges styre

 • Kjetil Brødsjø, styreleder, Bergene Holm AS

BNLs styre

 • Vera Flatebø, styremedlem, Moelven Industrier ASA

BNLs generalforsamling

 • Jørn Nørstelien, delegat, G3 Gausdal Treindustrier SA
 • Erland Løkken, delegat, Bergene Holm AS
 • Bjarne Hønningstad, delegat, Moelven Industrier ASA
 • Vera Flatebø, varadelegat, Moelven Industrier ASA
 • Per Morten Wangen, varadelegat, Stangeskovene AS
 • Gisle Tronstad, varadelegat, InnTre Kjeldstad AS

BNLs valgkomité

 • Morten Kristiansen, medlem, Moelven Industrier ASA

BNLs forhandlingsutvalg lønn

 • Erland Løkken, leder, Bergene Holm AS
 • Yngve Andreassen, medlem, Moelven Industrier ASA

BNLs kompetanseforum

 • Thomas Rosseland, Bergene Holm AS
 • Ståle Hunstad, Moelven Industrier ASA
 • Hans Martin Andersen, Are Treindustrier AS

BNLs miljøforum

 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

NHOs representantskap og generalforsamling

 • Vera Flatebø, representant for BNL, Moelven Industrier ASA

NAL Brød og Miljø

 • Eli Bjørhovde Rindal, medlem, Treindustrien

PDT Norges styre

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien

ByggSTANDs styringsgruppe

 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

Bygg og Bevars styre

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien

Trereturs styre

 • Heidi Finstad, styremedlem,Treindustrien

Verdikjeden Skog og Tre

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien

Fire Research and Innovation Center

 • Eli Bjørhovde Rindal, medlem, Treindustrien

Forum for tilsyn i DiBK

 • Heidi Finstad, medlem, Treindustrien

CEI-Bois og EOS

 • Heidi Finstad, representant for Norge, Treindustrien

CEI-Bois arbeidsgrupper

 • Heidi Finstad, Treindustrien
 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien
 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien

WEI

 • Anders Grønli, styremedlem, Moelven Østerdalsbruket