Treindustrien positiv til elektrifisering av Solørbanen

17. desember 2015

Treindustrien er svært positiv til at Jernbaneverket nå anbefaler at det gjøres en vurdering av elektrifisering av Røros- og Solørbanen i arbeidet med godsstrategi.

At Jernbanedirektøren mener at Røros- og Solørbanen er en viktig godsbane sammen med Dovrebanen er helt i tråd med Treindustrien sin oppfatning, sier adm. direktør Heidi Finstad.

Solørbanen er en banestrekning hvor det transporteres mest tømmer og flis, og hvor det i 2014 ble transportert hele 1,2 mill. kubikkmeter massevirke og flis, noe som tilsvarer 30 000 lastebillass.

Om Jernbaneverkets anbefalinger får gjennomslag innebærer dette at dieseltogene kan parkeres 2023. Dette et bidrag for å nå de ambisiøse klimamålsetningene som nettopp er avsluttet, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Verdikjeden Skog og Tre har også over lengre tid jobbet for elektrifisering av Solørbanen, og det er veldig positivt at Jernbaneverket nå anbefaler elektrifisering.

Les mer: http://www.jernbaneverket.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2015/anbefaler-elektrifisering-av-roros--og-solorbanen/