industrielle løsninger
Illustrasjon: Treindustrien

Industrielt trebyggeri

Iso produkt Moelven.jpg

Å bygge med industrielle løsninger

Industrielt trebyggeri baner vei for bruk av tre i alle typer bygg. Graden av ferdigstillelse øker, med fokus på produkter som gir effektive byggeprosesser. Det finnes mange ulike løsninger og byggesystemer.

Malingsanlegg RingAlm Tre.jpg

Forum for industrielt byggeri

Treindustriens forum for industrielt trebyggeri skal bidra til økt konkurransekraft for norsk treindustri ved økt ferdigstillelsesgrad og automatisering. Forumet er en samarbeidsarena der det jobbes med konkrete problemstillinger knyttet til dette.