Standardisering

Byggenæringen og industrien må forholde seg til en rekke standarder. Treindustrien engasjerer seg i standardarbeid på flere områder, blant annet for tre som materiale, miljø, produktinformasjon og digitalisering.

Deltakelse i standardiseringsarbeid

Byggenæringen og industrien må forholde seg til en rekke standarder.  Treindustrien engasjerer seg i standardarbeid på flere områder, blant annet for tre som materiale, miljø, produktinformasjon og digitalisering.