Dialogforum LMD.jpg

Kompetanse og rekruttering tema i møte med LMD

Kompetanse, utdanning og rekruttering på agendaen i dialogmøte med skog- og trenæringen og Landbruks- og matdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet har jevnlige dialogmøter med skog- og trenæringen. I møtet 30. mai som var ledet av Statssekretær Wenche Westberg var kompetanse og rekruttering til skog- og trenæringen tema. 

Tre som materiale og bygg i tre har stor interesse blant studentene. Treindustrien mener veiledningskapasiteten ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) må økes, slik at alle studenter som vil ta mastergrad knyttet til trebyggeri skal få mulighet til det.

Treindustrien tok også opp det regionale utdanningstilbudet. Her er satsing gjerne preget av tidsbegrensede prosjekter. Treindustrien har løftet fram behovet for en større og mer langsiktig styrking av det regionale utdanningstilbudet. Dette for å hjelpe med rekruttering i et krevende arbeidsmarked med stor rift om kompetanse.