Byggavfall
Foto: Per Skogstad, Treteknisk

Ny byggavfallsplan klar

Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall for 2017 til 2020 er nå klar. Planen har stort fokus på avfallsminimering og materialgjenvinning.

Den nye handlingsplanen går inn i sirkulærøkonomien.

- Hovedmålet i planperioden er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering, sier leder av NHP-nettverket Rannveig Ravnanger Landet fra BNL. 

De tre delmålene i NHP4 er:

  • Bidra til forsvarlig håndtering av alt farlig bygg- og anleggsavfall, og hindre resirkulering av miljøgifter
  • Oppfylle EUs mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall i 2020
  • Minimere mengden bygg- og anleggsavfall ved riving, rehabilitering og nybygging.

Tre som materiale har mange fordeler og er en viktig del av løsningen i sirkulærøkonomien. Tre er i seg selv et sirkulært materiale, så lenge råvaren kommer fra bærekraftig skogbruk slik den gjør her. I Norge er hogsten langt lavere enn årlig tilvekst i skogen. Tre er et lett og fleksibelt materiale, og dette gir muligheter for gode løsninger både når det gjelder nybygg og på rehabiliteringsmarkedet.

Treindustrien vil følge opp arbeidet for å nå målene planen har satt. Nye løsninger for gjenvinning av trevirke vil være en del av dette. Her ligger det nye forretningsmuligheter for norsk treindustri.

På siden byggemiljø er mer informasjon om NHP-nettverkets arbeid og Byggavfallskonferansen.

Her finner du hele NHP 4: