Returtre Treteknisk.jpg
Foto: Treteknisk

Nye standarder for returtre på høring

Ombruk av byggematerialer krever god dokumentasjon på egenskaper. Nå er de første standardene for evaluering av returtre på høring. Standardene skal gjøre det enklere og tryggere bruke trematerialer på nytt. 

To standarder for returtre i Norge, NS 3691-1 og NS 3691-2, er nå ute til offentlig høring. Standardene er de første i en serie nye standarder som utvikles for å kunne evaluere returtre for at det skal kunne benyttes i nye produkter. Hovedmålet er å sikre effektiv gjenbruk av trevirke.

Den første standarden, NS 3691-1 Evaluering av returtre – Del 1: Terminologi og generelle regler, inneholder generelle bestemmelser for hvordan man skal evaluere og deklarere egenskaper til returtre som skal benyttes som heltre eller som flis. Den andre, NS 3691-2 Evaluering av returtre – Del 2: Urenheter, beskriver hvordan man skal evaluere ulike stoffer og/eller materialer som er tilført rent trevirke. Det vil også komme en del 3 for visuell styrkesortering. Den skal etter planen bli lagt ut på høring før sommeren, skriver Standard Norge. 

Standardene er utviklet i forskningsprosjektet sirkTRE som er støttet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Standardene er utviklet i en åpen prosess i standardiseringskomiteen for tre og trebaserte produkter.

Frist for kommentarer er 29. februar. For å få tilgang til høringsforslaget, må du logge inn via Standard Norges nettsider.