2020_13_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

STATSBUDSJETTET: Viktig signal om kommuneøkonomien som gir forventninger 

Finansministeren er tydelig på at kommunenes inntektsbortfall og merutgifter som følge av koronakrisen skal kompenseres. Det er et tydelig signal som skaper forventninger.

- Det viktigste nå er å demme opp for usikkerheten i markedet som følge av koronakrisen. Da er kommuneøkonomien sentral. Finansministeren er tydelig på at kommunenes inntektsbortfall skal kompenseres. Vi har tillit til at Regjeringen følger opp med nødvendige bevilgninger i tiden som kommer, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. 

Bedriftene i Treindustrien har holdt hjulene i gang gjennom krisen, med godt smittevern og tilrettelegging. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt ordretilgangen i 2021. Byggenæringen er treindustriens marked. Det er avgjørende at aktiviteten holdes oppe samtidig som det skapes varige verdier. Det offentlige står bak en stor andel av omsetningen i byggenæringen og forutsigbarhet i både statlig og kommunal sektor er viktig.  BNL er tydelige på at byggenæringen ikke må bli salderingspost.  

- Vi er spent på de ytterligere bevilgningsforslagene som er varslet når det gjelder kommunesektoren. Offentlige aktivitet danner grunnlag også for aktivitet i privat sektor. Utbygging og oppgradering av skoler og helsebygg henger sammen med boligbygging og næringsutvikling, sier Finstad.