2023 Arendalsuka påbygg.jpg

Treindustrien på Arendalsuka

Treindustrien var tilstede på Arendalsuka og deltok på arrangementer der vi løftet blant annet energieffekivisering og oppgradering av bygg.

Treindustrien deltok på Arendaluka i august. 

Fagsjef for næringspolitikk og utviklig Tina Sletbak-Akerø fortalte om muligheter ved påbygg i høyden under NBBLs seminar "Å bygge på blokkene vi har". Det er stor interesse for hvordan påbyggsløsninger kan kombineres med energioppgradering av bygg og inntallering av heis. På den måten kan man både få nye boliger og samtidig gi økt bokvalitet for de som bor i blokkene fra før. Både representanter fra boligbyggelag, entreprenører og politikere deltok i panelsamtale om temaet. Senterpartiets boligpolitiske talsperson Kathrine Kleveland sa på scenen at påbygg i høyden må inn inn Regjeringens varslede boligmelding. 

Hele seminaret kan ses i opptak på sidene til NBBL. Arrangementet om påbygg i høyden starter på ca: 7:35:00

Treindustriens admininstrerende direktør var invitert til panelsamtale om "Hvordal skille grønt fra grønnvasket i byggenæringen" av Betong Norge og Norsk Stålforbund. Hennes hovedbudskap var at de beste byggene er bygd av en god kombinasjon av materialer utfra funksjon, og at norsk byggenæring er tjent med å stå sammen for å styrke seg mot import. 

Les artikkel på bygg.no