Illustrasjon_Vestlia_Trefokus Etyde arkitekter.jpg
Illustrasjon av Vestlia: Etyde arkitekter for Treindustrien

Webinar: Bærekraftig oppgradering og gode bomiljø - Kan påbygg på tak være et svar?

Treindustrien og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har utforsket muligheter ved påbygg i høyden, som kan bidra til både sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Velkommen til webinar 18. juni.

Treindustrien og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har utforsket muligheter ved påbygg i høyden. Nå lanserer vi prosjektrapporten som ser på spennende konsepter og løsninger for både sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

Regjeringen har pekt på byggenæringen både i klimameldingen og i arbeidet med sirkulær økonomi, og Statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar i webinaret.

I en sirkulær økonomi må levetiden på bygg forlenges og allerede utbygde arealer og infrastruktur må utnyttes optimalt. Samtidig vil vi ha gode bomiljøer.

Hvordan kan påbygg på 1-2 etasjer på toppen av eksisterende blokker bidra til å finansiere heis slik at eldre kan bli boende lenger i hjemmet?  Eller energioppgradering av fasaden? Og hvordan kan trebaserte konsepter med høy grad av prefabrikasjon levere løsninger?

På webinaret får du svar på disse spørsmålene og vi ser på hva som må til for å utløse mulighetene i dette spennende og viktige markedet.

Dato: 18. juni 2021 

Tid: 09.30 – 11.00

Målgruppe: Alle aktører i byggenæringen, borettslag, kommuner, byggherrer, byggeiere, entreprenører.

Påmelding til: helene.amundsen@treindustrien.no

 

Program:

  • Velkommen v/ Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien
  • Byggenæringen som del av løsningen for sirkulær økonomi og bærekraft. Samtale med statssekretær Heidi Nakken, Kommunal og Moderniseringsdepartementet, Bård Folke Fredriksen, adm. dir i NBBL og Heidi Finstad, adm. dir i Treindustrien.
  • Presentasjon av prosjektet v/ Hugo Nilsen, Prosjektleder, Treindustrien.
  • Hvilke muligheter gir påbygg i høyden for borettslagene? Hva må løses? v/ Bente Johansen, Spesialrådgiver, NBBL.
  • Hva slags trebaserte byggesystemer kan være aktuelle? v/ Knut Amund Skatvedt, Treteknisk institutt.
  • Hva skal til for å utløse mulighetene? Samtale med statssekretær Heidi Nakken, Kommunal og Moderniseringsdepartementet, Bård Folke Fredriksen, adm. dir i NBBL og Heidi Finstad, adm. dir i Treindustrien.
  • Vi er i gang! Slik bygger vi påbygg i høyden i praksis. v/ Kjetil Hustad, Ringsaker Vegg og Takelementer og Asbjørn Mortensen, AF Gruppen
  • Byggenæringen klar for en sirkulær økonomi. v/Haakon Tronrud, Styreleder, BNL