Modulvogntog

Modulvogntog gir muligheter for å frakte mer varer til en billigere penge, gir mer miljøvennlig transport og færre vogntog på veiene. 

Treindustrien har lenge jobbet for å åpne veinettet for modulvogntog. Et modulvogntog er et noe større vogntog som kan ta mer last pr. transport. Det gir både kostnadseffektivitet og man får miljøeffekter i form av færre vogntog på veiene. Ifølge beregninger gjort av Norges Lastbileierforbund kan bruk av modulvogntog vs. ordinære vogntog gi en reduksjon i CO2 per transportert tonn på rundt 14-16 %.

Modulvogntog ble tillatt i Norge i 2014, men hver veistrekning må vurderes og åpnes for seg. Dette har gitt en lang og byråkratisk prosess med å få åpnet sammenhengende veistrekninger. Det er først når det er åpnet sammenhengende veistrekninger fra produksjonssted og ut til kunde man får full effekt av ordningen og kan ta i bruk modulvogntog. Det har vært ressurskrevende for næringslivet å følge opp da det må jobbes inn mot tre ulike forvaltningsnivå og veiere: statlige veier, fylkeskommunale veier og kommunale veier. I tillegg er man avhengig av bevilgninger både over statsbudsjettet, fra fylkene og fra de enkelte kommunene. Treindustrien samarbeider tett med Lastebileierforbundet, BNL og NHO transport og logistikk i oppfølgingen.

I 2018 begynte vi å se resultater av arbeidene da noen viktige strekninger ble åpnet. I 2020 bestemte Statens Vegvesen at det kan åpnes for modulvogntog type 1 og 2, samt 24-meters vogntog på tømmervegnettet, men det er opp til hver enkelt fylkekommune og kommune å fatte beslutningen. Les mer hos Statens Vegvesen. Innlandet fylke var raskt ute med å følge opp og åpne veistrekninger, og Treindustrien håper andre fylker vil følge opp raskest mulig. 

Alvorlig konkurransevridning

Åpning for modulvogntog på tilførselsveiene er viktig for å fremme investeringer i Norge. Næringslivet har investert i bilpark for å hente ut effekter av ordningen. Norske produsenter har imidlertid ikke kunne hente ut gevinsten da viktige strekninger fra produksjonssted ut mot hovedveinettet ikke har vært åpnet. Derimot er det åpnet for modulvogntog på det svenske veinettet, samt på veistrekninger over grensa til Norge.  Slik kan svenske produsenter kjøre med modulvogntog inn til kunder i Norge. For treindustrien er dette en stor konkurranseulempe, da våre viktigste konkurrenter har vesentlig lavere transportkostnader, opp mot hele 43 %.

Store muligheter for treindustrien

Det importeres i dag byggevarer for hele 32 milliarder NOK. Mulighetene for økt verdiskaping innenfor skog, treforedlingsindustri og byggenæringen i Norge har aldri vært større. Det må bygges mer, grønnere, og langt mer effektivt. Norsk næringsliv er klar for jobben, men det fordrer rammebetingelser på linje med våre konkurrenter. For Treindustrien er det dermed vesentlig å gjøre noe med konkurranseulemper slik som transportkostnader. Det er viktig å få fjernet hindringer og gjøre nødvendige utbedringer på kommunale veier og fylkesveier.

Må prioriteres i NTP

Treindustrien mener videre at tiltak for å utbedre flaskehalser og gjøre nødvendige utbedringer og standardhevinger på vegnettet som er vitkig for industrien må prioriteres i NTP, slik at norske industribedrifter kan konkurrere på samme vilkår som våre utenlandske konkurrenter.