Transport ikon png
Illustrasjon: Treindustrien

Samferdsel

modulvogntog moelven.jpg

Modulvogntog

Modulvogntog gir muligheter for å frakte mer varer til en billigere penge, gir mer miljøvennlig transport og færre vogntog på veiene. 

Jernbane

Treindustrien mener det må tilrettelegges for overøfring av gods til bane. Det må settes av nok midler til oppfølging av de tiltak som ligger inne i Jernbaneverkets godsstrategi og vedtatte Nasjonal transportplan 2018-2029.

Flyer tømmertransport.JPG

Tømmervogntog

Tømmervogntog gir effektiv og mer miljøvennlig transport. Fordi tømmervogntog kan ta med seg mer last enn vanlige vogntog kan antallet transporter reduseres med 25 prosent.